„Podnět k inspektorátu práce odejde nejpozději počátkem příštího týdne. Rada města mi ve spolupráci s kanceláří tajemníka uložila zadat také provedení personálního auditu u příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova. Chceme nechat provést rovněž interní audit a prověřit věci, které zazněly na jednání zastupitelstva, ale i na setkání se stěžovateli. S těmi jsme se s panem primátorem setkali osobně minulý týden a předali nám i čestná prohlášení, jež budou podkladem pro jednotlivé kontroly,“ shrnul náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO), který má na starosti sociální oblast.

Šéfka Sociálních služeb města a Domova pro seniory v Přerově Jana Žouželková.
Ředitelka, která čelí obvinění ze šikany: Počkám na vyšetření všech stížností

„Stížnosti a podněty beru velmi vážně, ale potřebuji, aby externí subjekty, které se těmto kontrolním činnostem věnují nejen u nás, ale i v rámci jiných příspěvkových organizací, celý stav zobjektivizovali, a teprve poté můžeme určit další postup. V tomto směru musíme být objektivní,“ zdůraznil Lichnovský.

Se stížnostmi na chování ředitelky Sociálních služeb města a Domova pro seniory v Přerově Jany Žouželkové vystoupili bývalí zaměstnanci na jednání zastupitelstva v únoru. Jedna z bývalých pracovnic Dana Ondrušková dostala podle svých slov výpověď jen proto, že se během pandemie odmítla nechat testovat na covid výtěrem z nosu, ale požadovala vyšetření ze slin. Se Sociálními službami města vede soudní spor, který skončil až u Nejvyššího soudu.

Někteří bývalí pracovníci v čestných prohlášeních uvedli, že museli po odchodu ze zaměstnání vyhledat pomoc psychiatra. „Po prožití velkého stresu v Sociálních službách pod vedením Jany Žouželkové jsem skončila v péči lékařů s trvalými následky,“ popsala třeba Natálie Sedlářová.

Na únorovém jednání zastupitelstva v Přerově vystoupili bývalí zaměstnanci Domova pro seniory, kteří viní ředitelku tohoto zařízení ze šikany.
Kvůli obvinění ředitelky Domova pro seniory ze šikany se hlásí další poškození

Opoziční zastupitelé: Postupovali bychom razantněji

Kauzu na jednání rozvířil zastupitelský klub SPD, který shromažďuje další stížnosti od bývalých a současných zaměstnanců. Rozhodnutí Rady města nechat provést kontrolu oblastním inspektorátem práce opozice sice respektuje, ale postupovala by jinak.

„Řešili bychom situaci razantněji. Vedení města má dostatek materiálů a podnětů od bývalých zaměstnanců, aby ve věci rozhodlo,“ míní zastupitel Dan Chromec (SPD). Opozici se kromě bývalých zaměstnanců nyní ozývají také rodinní příslušníci klientů. Upozornili například na onemocnění svrabem u jednoho ze seniorů a podezření ze zanedbání péče. „Za tři týdny je další zastupitelstvo, a do té doby zvážíme další kroky,“ řekl Chromec.

Na pondělním jednání zastupitelstva v Přerově vystoupili bývalí zaměstnanci Domova pro seniory, kteří viní ředitelku tohoto zařízení ze šikany.
Bývalí zaměstnanci obvinili ředitelku Domova pro seniory v Přerově ze šikany

„Rada města rozhodla tak, jak rozhodla. Nám nezbývá nic jiného, než toto rozhodnutí respektovat, nicméně s ním nesouhlasíme,“ zhodnotil bývalý zaměstnanec Domova pro seniory Daniel Macháň, který na problémy upozornil na jednání zastupitelstva.

Ředitelka Sociálních služeb města a Domova pro seniory v Přerově Jana Žouželková už dříve v rozhovoru pro Přerovský deník uvedla, že počká na vyšetření všech stížností. Obvinění ze šikany odmítá.

„Ve věci bývalé pracovnice Dany Ondruškové mám k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu, že zaměstnavatel postupoval správně. Druhá osoba byla opakovaně kázeňsky řešena svou přímou nadřízenou za nevhodné chování vůči klientům. Výpověď nakonec podala sama, ale i přes šikanu, kterou u nás měla údajně snášet, se znovu nedávno ucházela o zaměstnání v naší organizaci,“ řekla Jana Žouželková.

Konstrukce chmelnic, které loni v srpnu strhla vichřice, obnovují v těchto dnech v Kokorách. Naplno už běží také jarní práce.
Chmelnice v Kokorách, které loni strhla vichřice, obnovují odborníci z Žatce

„Vystoupení pana Macháně nerozumím vůbec. Devět měsíců pracoval na vedoucí pozici, bylo mu podřízeno dvacet sedm zaměstnanců, on devět měsíců pozoruje, jak jsou mnou šikanováni, nic neřekne - mně, zřizovateli, inspektorátu práce, policii…komukoliv. Dá výpověď a čeká, až bude moci veřejně vystoupit na zastupitelstvu,“ brání se.

Podle Žouželkové proběhla koncem února v Domově pro seniory supervize nezávislou osobou, během níž mohou zaměstnanci uplatnit jakékoliv připomínky k pracovním vztahům, aniž by u toho byla přítomna. „Připomínky, které zaměstnanci vznesli, se týkaly konkrétních pracovních procesů a ani v náznaku se netýkaly šikany. Naopak supervizor uvádí, že zaměstnanci mají v ředitelku důvěru,“ doplnila.