„Oslovili jsme rodiče deváťáků, abychom zjistili jejich zájem a mohli děti rozdělit do skupin. Vyšlo to krásně a z každé třídy vznikla jedna skupina - v jedné je sedm žáků a ve druhé čtrnáct,“ popsal ředitel ZŠ Svisle Miroslav Fryštacký. Kontakt se podle něj minimalizoval tím, že vyučování každé skupinky probíhá v jiném patře budovy.

Pro žáky posledních ročníků základních škol je teď nejdůležitější příprava na střední a odborné školy - kvůli vynuceným dvouměsíčním prázdninám byli totiž odkázání jen na on-line přípravu a samostudium. Alfou a omegou je proto čeština a matematika.

„Vyučují se ve dvou blocích - stejný čas mají na matematiku i češtinu. Mezi bloky je přestávka na svačinu a po skončení hodiny mají žáci možnost individuální konzultace s učiteli,“ upřesnil ředitel.

Nosit roušky sice žáci nemusejí, ale někteří si je přesto nasadili. Dodržují se také rozestupy v lavicích. Ve třídách i na toaletách je k dispozici dezinfekce a po odchodu dětí provádějí uklízečky dezinfekci stolů i úklid učeben, aby je připravily na další den.

„Všichni žáci byli poučeni o tom, co mají dodržovat a organizaci výuky jsem probral i s učiteli. Na dodržování rozestupů před budovou dohlédne školník a zvažujeme, že budeme dětem měřit u vstupu i teplotu. Rodiče museli před nástupem podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti dětí,“ doplnil.

Logisticky náročnější bude podle něj nástup dětí prvního stupně, který je v plánu 25. května.

„Minulý týden jsme získali zpětnou vazbu od rodičů žáků prvních až třetích ročníků, tento týden budeme mít jasno i v tom, jak velký je zájem u dětí čtvrtých a pátých tříd. Podle toho poskládáme skupiny tak, abychom dodrželi parametry patnáctičlenné třídy,“ řekl.

Výuka se zřejmě rozdělí na dopolední a odpolední, aby se děti co nejméně potkávaly.

„Žáky rozmístíme do více pater a třídy budou mít posunutý začátek a konec výuky tak, aby se minimalizoval kontakt o přestávkách. Tomuto režimu bude uzpůsoben i odchod na oběd,“ dodal. Škola se bude snažit využít pro výuku také venkovní arboretum.