Soutěžilo se i ve sběru elektroodpadu v soutěži Recyklohraní. Speciální tým šetřílku provedl ve škole kontrolu šetrného svícení v jednotlivých třídách a distribuoval letáky s radami, jak neplýtvat energií.

„Podobné akce mají ukázat žákům, rodičům i veřejnosti různé možnosti úspor energie používané v běžném denním životě," uvedla koordinátorka projektu Dagmar Bouchalová.

Děti si na akci mohly vyzkoušet rozdělávání ohně křesáním a zapojit se do různých her, kvízů či anket.