„Cesta byla mokrá, ale jelo se dobře. Jediné mínus je asi to deštivé počasí. Účastním se už podruhé. Když jsem se dozvěděl, že je trasa po celé republice a je to pro dobrou věc, tak jsem to jako vášnivý cyklista musel zkusit," uvedl jeden z účastníků cyklo-běhu František Boudrý z Karlových Varů.

Přímo na jeho trase se v naplánovaných městech zastavuje tým lektorů protidrogového vzdělávání a přednáší bezplatně pro děti a mládež program nazvaný Pravda o drogách.

„Začali jsme slavnostním zahájením v Orlové. Včera jsme se vydali z Valašského Meziřící, kde jsme vyškolili okolo šesti set dětí, do Přerova. Poté budeme pokračovat do Prostějova a Kroměříže. Naší konečnou zastávkou je Praha," řekl mluvčí Cyklo-běhu za ČR bez drog Pavel Mudra.

Podle výzkumů zaměřených na problematiku užívání drog je Česká republika jeden z nejhůře hodnocených států v Evropě.

„Proto jsme se rozhodli každoročně pořádat tuto akci, abychom předali především dětem informace o návykových látkách a varovali je před nimi. Cyklo-běh je levná a účinná forma prevence. I když máme podporu od sponzorů, organizujeme ho dobrovolně a zadarmo. Musíme si kvůli tomu vzít dovolenou," dodal.

Slavností přivítání cyklistů v Přerově doprovázel kulturní program, ve kterém na podiu vystoupila kapela složená ze žáků ZŠ Za Mlýnem. Během koncertu připsal primátor města Přerova Jiří Lajtoch svůj podpis na prohlášení, které žádá zvýšení drogové gramotnosti a osvěty v České republice, které organizátoři akce předají v jejím závěru v Senátu PČR.

Cykloběh pořádá občanské sdružení Řekni NE drogám – Řekni ANO životu. Je svým rozsahem největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Chce poukázat na zanedbané vzdělávání na poli drogové prevence.