Záchranné operaci velel Radim Zapletal, který má s přenášením těžkých břemen letité zkušenosti. Je totiž známým stavitelem lodí a jeho jméno znají i zahraniční filmoví producenti. Zhotovil například repliku lodi Kryštofa Kolumba a jeho lodě mohli spatřit lidé i v seriálech Vikingové, Hra o trůny nebo Letopisy Narnie.

„Technická představa je jedna věc a realita druhá. Jeden roh soklu je ulomený, takže se pod něj nedá zavázat to, co jsme chtěli. Potřebujeme kámen srovnat, tak snad to půjde,“ doufá před zahájením náročného přesunu Radim Zapletal, který váhu soklu odhadl na sedm set kilogramů.

S narovnáním podstavce s pomocí lana a pro tyto účely speciálně vytvořené dřevěné konstrukce pomáhalo asi deset dobrovolníků, mimo jiné i přerovský archeolog Zdeněk Schenk. Ten přítomným v krátké přednášce představil pohnutou historii místa u ovocné stezky Pastviska.

„V minulosti se na podstavci nacházela socha svatého Šebestiána, která byla dříve součástí morového sloupu svatého Josefa na Dolním - dnešním Masarykově náměstí,“ přiblížil Zdeněk Schenk.

Čtyři světci

Morový sloup byl vybudován v roce 1717 a kromě sochy svatého Josefa se na něm nacházeli další čtyři světci - mimo jiné i svatý Šebestián.

„Všichni tito svatí měli v období baroka ochranitelskou funkci před nemocemi a morovými epidemiemi,“ upřesnil.

Socha svatého Šebestiána byla přemístěna na pole za hřbitovem na počátku 19. století, kdy ji odkoupilo osmatřicet usedlíků ze Šířavy a nechalo umístit do trati „V Černym“. Drobná sakrální památka se stala součástí polní cesty a jako taková byla cílem výletů mnoha přerovských rodin.

„Je to zvláštní místo, které má genius loci a je odsud krásný výhled. Stará cesta má ale mnohem hlubší tradici a archeologické nálezy dokládají, že tudy s velkou pravděpodobností vedla jedna z větví Jantarové stezky,“ vysvětlil Zdeněk Schenk.

Zničena milicionáři

V roce 1971 si sochu svatého Šebestiána vybrali milicionáři jako cvičný terč a zbylo z ní jen torzo.

„Ze sochy se zachovaly jen základy a nadzemní pískovcový kvádr. Když ten nadzemní kvádr, na kterém kdysi socha svatého Šebestiána stála, otočíme, alespoň symbolicky tak odčiníme křivdu, která se na této památce odehrála,“ řekl Zdeněk Schenk.

Na jaře byly na stejném místě u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa symbolicky vysázeny tři lípy.

Město zvažuje umístit sem nové umělecké dílo, které by nahradilo zničenou sochu světce.

„Toto místo si zaslouží nějaký symbol, nejlépe sochu jednadvacátého století jako odkaz budoucnosti, a budeme o vznik takového díla usilovat. Je to významné místo, ze kterého je vidět pět kostelních věží, a je zachyceno už na starých mapách jako důležitá křižovatka,“ uzavřel radní Jan Horký, který se akce zúčastnil.