Slibné záměry teď musí jít stranou – nová vyhláška totiž ukládá obcím zajistit občanům možnost třídění a ukládání bioodpadu.

„Z našich předchůdců na tom nikdo nepracoval. Přišli jsme a zjistili, že tu nejsou žádné plány, žádná alternativa, jak třídění v obci provést," uvedl starosta Bohumil Gibala.

Vyhláška vešla v platnost 1. ledna. „Jiné obce se na to připravovaly již dva roky, získávaly dotace. My začínáme od začátku," řekl dále.

Do domácností proto roznesli dotazníky, jakým způsobem by občané chtěli odpady řešit, zda formou kompostérů, obecního kontejneru či jiného řešení.

„Ze stovky dotazníků se nám jich vrátilo dvacet pět, takže vypovídající hodnota není tak úplně jasná," vysvětlil Gibala.

Od prvního zasedání zastupitelstva je třídění tématem číslo jedna.

„Celé tři měsíce byly zatím o tom, abychom si ujasnili, co budeme dělat. Společně jsme si stanovili priority, kterým se budeme věnovat," konstatoval Bohumil Gibala.

„Veškeré investice půjdou tímto směrem, abychom dostáli legislativním požadavkům zákona, a abychom občanům nezvyšovali poplatek za odpady – buď vůbec, nebo jen minimálně," doplnil místostarosta Sušic Karel Jemelka.

Bude cyklostezka?

V dalších letech by pak mohly přijít konečně na řadu i jiné investice.

„Máme tady starý vodovod, rádi bychom také obnovili původní Masarykův sad. Lidé si stěžují, že neslyší rozhlas. I když je to drobná věc, pro obec má význam," dodal Gibala.

Ve spolupráci se sousedním Oldřichovem by mohla vesnice spojit v budoucnu cyklostezka.

„Hledáme samozřejmě další finanční zdroje a dotace, abychom k opravám mohli přistoupit," podotkl starosta.

Pro obec s velikostí Sušic jsou plány velké, jak se je podaří zastupitelům naplnit, ukáže průběh zvoleného období.

„Pro občany jsme do čekárny autobusové zastávky nainstalovali schránku, tam nám můžou lidé dávat své podněty, připomínky nebo kritiku," uzavřel Karel Jemelka.