Inocenc Klimeš se narodil roku 1912 do rodiny strojmistra přerovského akciového pivovaru.Fotografie Inocence Klimeše zdobí vstupní halu přerovského archivu v Henčlově. Na snímku Inocenc Klimeš v roce 1982.

Maturoval na zdejším reálném gymnáziu a poté studoval několik let v Praze. Během okupace působil jako úředník v přerovské strojírenské firmě Heinik, kde poznal svou budoucí manželku. Společně bydleli v ulici Za Mlýnem.

Po pětiměsíční vojenské službě pracoval několik let ve Východomoravských elektrárnách v Přerově, od roku 1960 až do důchodu byl zaměstnancem Přerovských strojíren.

Do pozdního věku pravidelně chodil na dlouhé procházky v Přerově i okolí.

Zemřel v roce 1994.

Tři tisíce fotografií

Fotografování bylo jeho celoživotním koníčkem, kromě přerovských míst a událostí, zvěčnil také zážitky a momentky ze svých cest. Ve fondu přerovského archivu je uloženo na tři tisíce fotografií a zhruba tři a půl tisíce negativů Inocence Klimeše.

„Z velké části jde o záběry města Přerova a některých jeho místních částí z let 1932 až 1989. Zachytil na nich již neexistující původní zástavbu, budování panelového města, sportovní akce, řeku Bečvu i povodeň v roce 1987," uvedla kurátorka výstavy Daniela Kolečářová.

Zajímavostí a velkým přínosem je skutečnost, že Klimeš veškeré své negativy evidoval, zakládal do speciálních alb a popisoval údaji o datech pořízení snímků, použitém fotoaparátu a o jeho nastavení.

„Někdy uvedl i informace o počasí a přesný čas. Významné a neocenitelné jsou popisky obsahu, zejména u záběrů již zaniklých částí města Přerova," doplnila Kolečářová.

Fotografie Inocence Klimeše zdobí vstupní halu přerovského archivu v Henčlově. Na snímku náměstí T.G. Masaryka

Fotografie Inocence Klimeše zdobí vstupní halu přerovského archivu v Přerově. Na snímku náměstí T.G. Masaryka. Foto: SOkA Přerov

Přerov, rodina i cestování

Fotografie jsou na několika tematicky rozdělených panelech – sportovní a společenské události, starý a nový Přerov, život na řece Bečvě, rodina a přátelé, mládí a cestování. Úvodní z panelů přibližuje jeho rodinné zázemí. Speciální část výstavy, která se obměňuje jednou ročně, pak ukazuje faksimile (kopie originálů, pozn. red.) dokumentů.

„Vidíme zde záznamy z třídního katalogu z gymnázia, maturitní list či sčítací listinu, kde je zachycena celá jeho rodina," zmínila archivářka Jarmila Vohnická.

Fotografie si mohou lidé prohlédnout každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin, ve zbylé pracovní dny do 13.30 hodin. V budoucnu by měly být fotografie dostupné na internetu. „Na webových stránkách máme například digitalizovaný kompletní soubor pohlednic i fond fotografií. Výhledově počítáme i s digitalizací snímků Ino

cence Klimeše," řekl ředitel archivu Jiří Lapáček k současnému trendu, kterým zpřístupňování dokumentů na internetu bezpochyby je.