„Rada Olomouckého kraje návrh na zapojení do projektu zamítla. Ministerstvo už vypsalo čtyři výzvy a v projektu zbývá ještě zhruba 400 milionů korun. Jejich využití se předpokládá do konce roku 2020,“ vysvětlila přerovská senátorka Jitka Seitlová.

Ministerstvo prý sice nepřipravilo proces nejlépe, peníze na obědy ale nečerpají pouze čtyři kraje, zatímco v těch ostatních to funguje. Přitom je podle senátorky pravděpodobné, že se desítky milionů korun z Evropské unie budou zbytečně vracet.

„Devět krajů agendu zvládlo. Zdá se, že nikomu z vedení ani úředníkům Olomouckého kraje to ale nestojí za to. Mají pravdu v tom, že je projekt nesystémový a znamenalo by to náročnější administrativu. Copak ale pomoc dětem z chudých rodin, aby alespoň jednou za den měly teplé jídlo, za to opravdu nestojí?,“ ptá se senátorka.

Chceme zjednodušit pravidla, zní z kraje

Olomoucký kraj se odmítá zapojit do operačního programu pod ministerstvem práce a sociálních věcí ne proto, že by hejtmanství nechtělo pomoci, ale kvůli tomu, jak je program nastaven.

„Poukazujeme na to, že je potřeba, aby ministerstvo zjednodušilo pravidla, a proto budeme iniciovat jednání s paní ministryní. Zapojili bychom se velice rádi, ale ne za stávajících podmínek,“ vysvětlil náměstek hejtmana Ladislav Hynek.

Podle něj je z pohledu nastavení podmínek, tedy cílové skupiny a realizace pomoci dětem na základních školách, mnohem efektivnější projekt organizace Women for women, který minimalizuje nežádoucí stigmatizaci příjemců podpory a jejich rodin a zároveň je aktivizuje.

Program je nekoncepční, tvrdí ředitelé škol

Přerovské školy o dotované obědy pro děti ze sociálně slabých rodin mají zájem. Většina z nich ale tuto věc řeší přes organizaci Women for women.

„Na každé škole jsou tři až čtyři děti, kterým je pomoc určena. Zapojily se školy Svisle, U Tenisu, ale také Velká Dlážka nebo J. A. Komenského v Předmostí,“ informoval Petr Hrbek z odboru školství přerovského magistrátu.

Ředitelé škol v Přerově považují projekt ministerstva za nekoncepční.

„Do výzvy jsme se nezapojili a myslím, že to řada ředitelů vyhodnotila podobně. Nebyli jsme schopni vytipovat děti, které pomoc potřebují, protože je takové šetření těžké provádět,“ shrnul Martin Černý, ředitel Základní školy Velká Dlážka v Přerově.

Podle jeho slov neměří nastavený systém všem dětem stejně.

„Ať stát raději pomůže formou účelových dotací a sníží se třeba cena za obědy. My nechceme žádné z dětí znevýhodňovat, měli bychom s tím morální problém,“ uzavřel.