Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Těch věcí je samozřejmě mnoho. Jednou z nejdůležitějších je pro mě osobně dokončení rekonstrukce obecního domu, která spočívá v dokončení administrace projektu a jeho kompletním vybavení.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Každá věc, která se v obci podaří, je vlastně větší či menší úspěch. Buď je to výhra v soutěži nebo podařený výlet. Od roku 2007 se zastupitelstvo obce na popud občanů snaží o provedení rekonstrukce obecního domu v obci. Po mnoha peripetiích se to podařilo dokončit v letošním roce.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

V každém případě nedostatek času, který tak nějak rychleji plyne. O administrativě ani nemluvě. Co se před lety vyřídilo za týden na jednom úřadě, dnes trvá i měsíce, a politická situace u nás tomu jen nahrává. A když to děláte při zaměstnání, tak navíc nemáte čas ani na vlastní rodinu.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

V naší obci spolky časem vymizely. Zůstal pouze sbor dobrovolných hasičů a třináctým rokem už funguje Moped Tým Radvanice a spolek Kulturní činovníci. Ještě máme klub malé kopané, ale ten váhá s registrací sdružení. V obci funguje místní knihovna a všechny spolky převážně společně vytvářejí pro občany několik akcí v roce. Jsou to tradiční hody vždy kolem 15. července na Jindřicha, dětský den na zahájení a ukončení prázdnin, turnaj v malé kopané, dále již vyhlášený Moped Cup Radvanice – závod na mopedech. V průběhu roku je několik kulturních vystoupení a pěkných výstavek, kulturní komise pořádá výlety do divadel a koncem roku u nás probíhají akce na advent. Obec je členem Mikroregionu Pobečví a sdružení MAS Moravská brána. Mnoho informací o činnosti je na internetových stránkách. Vždy je ale jako všude někdo nespokojený.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Úbytek obyvatel, to je přirozený vývoj. U nás se počet obyvatel nijak nemění. Samozřejmě nás těší každý přírůstek. Co s tím udělat? Museli bychom v noci vypínat elektřinu. Možná by to pomohlo…

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Dobře žije a důvody, to je na pováženou. Každý z obyvatel má různé možnosti a někdy to není jednoduché. Obec se snaží pro obyvatele vytvořit přijatelné podmínky. Dopravní spojení je ucházející, školka a škola jsou ve vedlejších obcích, tak jako lékař a pošta. Pro kulturní a sportovní vyžití je sportovní areál, na návsi dětské hřiště a nově multifunkční dům se sálem, knihovnou a výletištěm. V obci je obchod a dvě pohostinství. Stále je ovšem co dělat a není toho málo. Kdyby se tu lidem nelíbilo, pravděpodobně by odcházeli jinam.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Ono je všude pěkně. Záleží především na lidech, jak se k sobě chovají a jaké si vytvoří prostředí. Jak se říká všude, dobře, doma nejlíp. Já jsem rodák z Loštic a tak mě to tam občas táhne.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK