Mnohé vesnice v přerovském regionu nemají odpadní hospodářství vyřešené. Starostové se do výstavby čističek odpadních vod zrovna nehrnou, protože betonové čističky přijdou na miliony korun.

Získat na tuto investici dotace není podle starostů zrovna jednoduchý úkol.

„Projekt na stavbu čistírny odpadních vod jsme měli zpracovaný už v roce 2004. Jelikož jde o nákladnou investici, mohli jsme s její realizací začít až letos. Náklady na stavbu budeme hradit z šedesáti procent z prostředků Státního fondu životního prostředí, dvacet procent tvoří dotace z krajského úřadu a zbývajícími prostředky se na této investici bude podílet obec,“ uvedl starosta Říkovic Radomír Hánečka s tím, že do zkušebního provozu by měla být nová čistička uvedena už v příštím roce.

V přerovském regionu postrádá čističku odpadních vod hned několik desítek různě velikých obcí. Patří k nim třeba Císařov, Turovice, Tučín, Čechy či Nelešovice.

„Česko se zavázalo v Unii, že všechny obce s více než dvěma tisíci obyvateli budou mít vybudována zařízení na odkanalizování a čištění odpadních vod do roku 2010,“ připomněl Pavel Punčochář, vrchní ředitel sekce vodního hospodářství na ministerstvu zemědělství.

K větším obcím na Přerovsku, kde čistička odpadních vod schází, patří například Brodek u Přerova. „Projekt vypracovaný máme a o stavbu čističky odpadních vod usilujeme už několik let. Jsem však v této věci trochu skeptický. O dotace totiž žádáme už počtvrté,“ řekl Jan Beneš, starosta Brodku u Přerova, kde žije kolem dvou tisíc obyvatel.

Některé menší obce se už ale na stavbu čističky odpadních vod připravují. V současné době chystají projektovou dokumentaci na výstavbu čističky například Kokory.

„Jakmile bude dokumentace zpracována, hned si zažádáme o dotaci. Náklady na vybudování čističky jsou předběžně vyčísleny na 50 milionů korun. Je to ale jen hrubý odhad, tato částka se může změnit. Naše obec má něco přes tisícovku obyvatel. Zatím nás tedy předpisy do stavby čistírny netlačí, ale čistírnu chceme mít hotovou, protože povolení na vypouštění odpadních vod máme udělené Povodím Moravy jen do roku 2010,“ vysvětlila starostka Kokor Hana Zittová.

Na výstavbu čističky odpadních vod se na Přerovsku připravuje ale také například obec Citov. „Máme zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení. Jakmile bude vydána, začneme zpracovávat dokumentaci pro stavební řízení. Předpokládáme, že náklady na stavbu čistírny odpadních vod a nové splaškové kanalizace se vyšplhají zhruba na 35 milionů. Letos už to nestihneme, ale v příštím roce si chceme zažádat o dotaci. Počítáme s tím, že stavět bychom mohli v roce 2010,“ řekl starosta Citova Jaromír Otáhal.