Rada Olomouckého kraje na svém zasedání v říjnu posvětila otevření třetí třídy oboru Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod.

Učitelé školy jsou s výsledkem jednání spokojeni.

Škola, jejíž absolventi nemají problém najít profesní uplatnění, by zrušení jedné třídy oboru Ekonomické lyceum výrazně pocítila.

„Pokud by se od září roku 2018 neotevřela jedna třída, může přijít během dalších let o práci až sedm učitelů,“ vyjádřila už dříve obavy jedna z pedagožek Magda Štukheilová, která přišla spolu s ostatními učiteli vyjádřit svůj nesouhlas na jednání městského zastupitelstva v Přerově.

Utlumení oboru je navíc v rozporu s dlouhodobým záměrem koncepce rozvoje ministerstva školství, ale i krajského akčního plánu pro období 2016 až 2018, kde se zdůrazňuje podpora odborného a polytechnického vzdělávání.

Po jednání se zástupci vedení kraje se ale podařilo nebezpečí odvrátit - škola sice přišla o třídu lycea, ale jako náhradu získá třetí třídu oboru Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod.

Tři cizí jazyky

V současné době jsou třídy dvě - jedna se zaměřením firemní management a druhá se zaměřením manažer informačních technologií. Pro školní rok 2018/2019 může škola přijmout do všech tří tříd devadesát žáků.

„Třetí třída oboru Obchodní akademie bude zaměřena na zahraniční obchod s rozšířenou výukou cizích jazyků a ve srovnání s nepovoleným oborem Ekonomické lyceum zde bude vyšší hodinová dotace odborných předmětů a delší odborná praxe,“ nastínila ředitelka Obchodní akademie a Jazykové školy v Přerově Hana Štěpanovská.

Nabízí se tedy nové možnosti pro studenty, kteří se chtějí věnovat zahraničnímu obchodu a studovat cizí jazyky. Vyučovat se zde budou tři cizí jazyky.

Rada Olomouckého kraje otevření nové třídy oboru Obchodní akademie posvětila.

„Ředitelka školy od nás již písemnou informaci má. Podmínkou je samozřejmě dostatek zájemců ze strany žáků devátých tříd,“ konstatoval šéf odboru školství kraje Miroslav Gajdůšek.