„Vyvěšením hrábí chceme podpořit vyjednávání Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova, Druhé zlínské výzvy a dalších aktérů venkova v jejich úsilí o lepší nastavení evropských dotačních programů ve prospěch menších obcí, regionů a místních akčních skupin," uvedl starosta Veselíčka Tomáš Šulák.

Ten podotkl, že tyto subjekty nejlépe vědí, že je třeba podpořit více menších projektů na vesnicích, protože náš venkov je silně podfinancován už z minulosti.

"Zato například ve městech nebo ve zdravotnictví se vynakládají zbytečné prostředky na často předražené projekty," dodal Tomáš Šulák s tím, že hrábě nechá obec vystavené na obecní budově minimálně do pondělí.

Vyvěšené hrábě znamenají symbol pohotovosti obcí při vyjednávání o nastavení eurofondů pro regiony na léta 2014 – 2020. Obce se tímto symbolickým aktem zapojily do mírnější formy prostestu, protože po jednání Sdružení místních samospráv ČR s ministrem pro místní rozvoj byl zrušen pochod starostů na Staroměstském náměstí v Praze, který se měl uskutečnit právě 15. května.

„Ve středu jsme hrábě nestihli pověsit, ale učiníme tak v nejbližší době. Stávající systém rozdělování financí není v pořádku. Nepoměrně více peněz putuje do velkých měst, obce dostávají jen malý zlomek. Proto jsme se zapojili i do protestní akce „Máme nárok na evropské peníze", která se uskutečnila na začátku dubna," uzavřel starosta Tučína Jiří Řezníček.