Na návsích, v parcích, ale také kolem okresních nebo polních cest přibývají listnaté stromy a snad každá rekonstrukce ulice, či vznik cyklostezky jsou podmíněny novou výsadbou. Vysazuje se všude. A není bez zajímavosti, že se vracejí listnaté stromy na úkor jehličnanů. To potvrzuje i zahradní architektka Hana Bělařová z Beňova, která pracovala hned na několika projektech pro obce na Přerovsku.

„Například pro Beňov, Dřevohostice, Želatovice, Vlkoš, Rokytnice či Veselíčko," vyjmenovala.

„V posledních letech se opravdu hodně vysazuje. Z ovocných stromů hlavně švestky. Obce se k tomu vracejí v návaznosti na zástavbu i tradice," uvedla architektka. Připomněla, že jehličnany se vysazovaly především v 70. letech.

„Do obcí ale nepatří. Při žádostech o výsadby už dnes v podstatě ani není povoleno je sázet. Vždy jde hlavně o domácí dřeviny a jiné listnaté stromy," řekla Hana Bělařová. Že jehličnany do obcí nepatří si prý už uvědomují více i lidé. Podle historických zdrojů se právě ovocné aleje vysazovaly zejména kvůli nařízení Marie Terezie. Kolem významných cest, zejména na venkově, se prý vysazovaly kvůli tomu, aby se v jejich stínu šetřili koně, a aby se vojáci vracející se z válečných tažení, měli čím nasytit.

40 stromů pro Chmelín

Novou výsadbu plánuje vbrzku například i obec Troubky či Vlkoš. V Dřevohosticích vysadí už 3. listopadu ve spolupráci s obyvateli zhruba 40 stromů pod lesem u polní cesty za místní částí Chmelín.

„Dotaci 60 tisíc na biokoridor jsme získali z Olomouckého kraje. Vysadili jsme už 100 keřů. Nyní hodláme zasadit jilmy, javory, duby, buky a švestky," uvedl místostarosta Dřevohostic Petr Dostál. Zdroje, odkud obce čerpají dotace na nové výsadby či aleje, jsou různé. Operační program Životní prostředí, Olomoucký kraj, ale i přímo z rozpočtů měst či obcí, existují i různé granty a nadace. Na výsadbu skoro 80 stromů švestek se podařilo uspět s projektem například obci Křtomil u Nadace Partnerství.

„Dotaci z této nadace jsme získali už potřetí. Každý rok díky tomu můžeme vysadit stromy v hodnotě 20 tisíc," uvedla autorka projektu a místostarostka obce Eva Kubíčková. V minulosti už vysadili ve Křtomili trnky a javory. Rýče pro novou výsadbu plánují vytáhnout už 16. listopadu.

Stovky metrů podél cest od Dolního Újezdu a Oseku nad Bečvou osadí novými stromy také obec Veselíčko, které obdrželo třímilionovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

„Kromě toho vysadíme nové lípy u hasičárny a na dalších asi deseti místech v obci," prozradil starosta Tomáš Šulák.

Zeleň je podle architektky Hany Bělařové „nekonfliktní nástroj", který obce mohou používat k tomu, aby se dali lidi dohromady.

„Je to vlastně takové stmelovalo. Stále častěji se pořádají společné výsadby, kam se zapojuje veřejnost, školy i školky. Zapojí se tak nejen dospělí ale i děti, které pak sledují růst stromů, daleko více si jich váží a nebudou je ničit ani krást na topení," věří architektka.