Nadměrný hluk, ničení silnic, ohrožení bezpečnosti. To sužuje obyvatele obcí, kterými si vysoko tonážní kamiony stále razí cestu. Na problém s nákladní dopravou upozorňují starostové už od roku 2014. A stále marně.

Tranzitní doprava jezdí na skládku odpadů v Hradčanech, ale také do lomu Podhůra, kam míří po silnici třetí třídy přes uvedené obce.

„Je to začarovaný kruh, ve kterém všichni dělají vše pro to, aby se zákaz nepovedl uskutečnit," shrnul starosta Tučína Jiří Řezníček. Za sebou mají starostové několik jednání, například se zástupci Správy silnic Olomouckého kraje či dopravního inspektorátu.

Lipník zákaz nepovolil

Úřad v Lipníku nad Bečvou, pod kterou spadá obec Hlinsko, žádost o zákazu průjezdu kamionů nad 12 tun Hlinskem před několika měsíci zamítl. Přerovský magistrát naopak vydal v listopadu návrh opatření obecné povahy, kde zákaz doporučil. Nutný je ale souhlas obou úřadů.

„Lipník bojuje sám za sebe, protože si chce odklonit dopravu mimo Nové Dvory. Nezajímá je, že dopravu odkloní ze silnice druhé třídy na silnici třetí třídy, kde kamiony jezdí po trávě a chodnících, protože cesty jsou úzké. Nemůžou se tam ani vyhnout. Je to výsměch malým obcím," konstatoval Jiří Řezníček.

Kamiony si přes Nové dvory nechce pustit Lipník nad Bečvou.

„Obce se v podstatě snaží omezit tonáž dopravy, která přes ně jezdí. Jako město jsme se vyjádřili k řízení, které poslali úředním způsobem na dopravní úřad u nás. Pochopitelně jsme vyslovili nesouhlas, protože jejich opatření by zavedlo ještě více kamionové dopravy do místní části Nové Dvory," vysvětlil starosta Miloslav Přikryl.

O omezení musí podle něj rozhodnout orgán státní správy.

Podle mě je řešení na úrovni kraje. Jedná se o dvě území s rozšířenou působností – Přerov a Lipník nad Bečvou. Rozhodnout musí ten, kdo je nad nimi," zmínil.

To se nejspíš brzo stane, do situace totiž vstoupil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, kterého nedávno navštívili starostové obcí. Brzy bude jednat i se starostou Lipníku nad Bečvou.

„Musíme vyřešit problém komplexně, kraj je vlastníkem těchto komunikací, a je potřeba je zabezpečit tak, aby kamiony nejezdili tam, kam nemají. Trochu to visí na Lipníku, který si udělal kruhový objezd s příslibem, že na kamenolom Podhůra se bude jezdit tudy, ale dal negativní stanovisko k tomu, aby se doprava tímto směrem odklonila. Vyvoláme rozšířené jednání," přislíbil při své přerovské návštěvě minulý týden hejtman.