„Pokud chceme využít všech těchto peněz, musí být smlouvy o poskytnutí dotace podepsány do konce tohoto roku," řekl ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava Ivan Matulík.

Nejvíce výzev bude vyhlášeno v březnu, kdy budou vyhlášeny oblasti podpory v objemu 1,162 miliardy korun. Posílena bude oblast silnic, na které mohou žadatelé obdržet 450 milionů korun či veřejná prostranství ve městech, kde je částka stanovena na 200 milionů korun. Malé obce čeká v únoru dobrá zpráva, protože bude opětovně vyhlášena výzva na úpravu veřejných prostranství v obcích s počtem obyvatel od 500 do 5 tisíc, pro které je připraveno celkem 400 milionů korun.

„Původně chtěl úřad podpořit pouze centrální části obcí, ale protože v průběhu administrace projektů vznikly nejasnosti v tom, co lze za centrální část obce považovat a co už nikoliv, byla výzva zrušena," uvedla mluvčí Regionální rady Střední Morava Renata Škrobálková s tím, že obcím, které se budou znovu ucházet o finanční podporu na veřejných prostranstvích v únorové výzvě, budou kompenzovány náklady za úpravu žádosti.

100 milionů na cestovní ruch

Bezmála sto milionů korun mohou získat také města, obce či neziskové organizace na projekty v cestovním ruchu, pokud do poloviny února letošního roku předloží kvalitní projektové záměry. Žadatelé mohou úřadu předložit projekty v oblasti lázeňství, výstavnictví, kultury a sportu. Posledním dnem pro odevzdání záměrů je 12. únor.

„Doposud byly předloženy projekty v oblasti cestovního ruchu za přibližně 800 milionů korun. Z nich už byly schváleny záměry za 320 milionů," dodala.

Například město Tovačov bylo v minulém roce úspěšné hned v několika žádostech o dotace. Z peněz operačního programu letos opraví za téměř jedenáct milionů korun Spanilou věž místního zámku. Na té se očistí omítka, zrenovují pískovcové a kovové prvky a uvnitř zrestaurují podlahy. Ze stejného programu bude financovat i stavbu části cyklostezky Bečva, která povede z Tovačova do Troubek a bude stát okolo 15 milionů korun.