Ředitelství silnic a dálnic sice ve středu slavnostně otevřelo nový úsek dálnice D1 z Bělotína do Ostravy, obchvat Přerova ale v plánech investora na nejbližší období chybí.

Tato stavba by měla být definitivně dokončena až v roce 2013 nebo 2014, přičemž definitivní termín jejího zahájení se v průběhu uplynulých let už několikrát změnil.

„V posledním období jednáme se třetím ministrem. Ten první problém ignoroval, druhý zase nic nevěděl a třetí nám pro jistotu ani nic nesliboval,“ vysvětlil hlavní důvody vzniku občanského sdružení přerovský primátor Jiří Lajtoch (ČSSD).

O škodlivosti vlivu dopravy na životní prostředí v Přerově byly přitom popsány stohy papíru a odborné studie jasně ukazují, že má polétavý prach ze zplodin aut negativní dopad na zdraví obyvatel.

„Na podzim příštího roku se otevře úsek dálnice D1 z Kroměříže do Říkovic, veškerá tranzitní doprava z něj se ale nahrne do centra Přerova, protože ještě nebude hotový úsek z Říkovic do Přerova,“ doplnil také náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS). Tento stav přitom potrvá tři roky.

Stavba dálnice z Říkovic do Přerova vázla dlouhou dobu na výkupu pozemků, s nimiž byly značné problémy. V minulosti navíc narážela také na stížnosti ekologických aktivistů z Hnutí Duha. „Finanční nároky na výkupy pozemků jsou velké,“ potvrdil ředitel závodu Ředitelství silnic a dálnic v Brně Pavel Doležal.

Jak se zdá, bude dříve hotový úsek dálnice z Lipníka do Přerova. „Stavební povolení by mělo být vydáno každým dnem, jak nás informovali zástupci vedení Ředitelství silnic a dálnic. Ti nám také doporučili stavbu dálnice z Říkovic do Přerova na ministerstvu znovu urgovat,“ uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch.

Město Přerov teď usiluje o to, aby se podařilo prosadit alespoň stavbu průpichu, což je vnitřní průtah městem. Ten by alespoň částečně odlehčil dopravě v centru.

„Projekčně je připravený a rozdělený do tří etap. První část vede od autobusového nádraží k mostu Legií, druhou od mostu Legií by realizoval Olomoucký kraj. Mimoúrovňové křížení v Předmostí mělo zahájit Ředitelství silnic a dálnic, kvůli nedostatku financí má ale tato stavba zpoždění,“ vysvětlil primátor.