Provozovatel spustil výrobu v září roku 2017, a od té doby až do června loňského roku překročil podle inspektorů maximální povolený denní výkon čtyřiačtyřicetkrát.

„Největším překročením, ke kterému došlo 31. května 2018, byl téměř trojnásobek povoleného denního výkonu. Docházelo tak k opakovanému porušování povolení k provozu, vydaného krajským úřadem,“ uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Olomouci.

Provozovatel podle něj překračoval denní hranici vyrobených živičných směsí, kterou si sám stanovil.

Společnost Obalovna Lipník proti rozhodnutí inspekce nepodala odvolání a pokuta je pravomocná.

„V tuto chvíli nebudeme záležitost nijak komentovat, vyjádříme se až po jednání vedení společnosti v nejbližších dnech,“ konstatoval vedoucí obalovny v Lipníku Radomír Caletka.

Požár zahradní chatky v Lipníku nad Bečvou
Požár zcela zničil zahradní chatku v Lipníku

Tři kontroly, jeden viník

Oblastní inspektorát v Olomouci provedl v loňském roce kontroly na třech zařízeních, vyrábějících asfaltové směsi. Navýšení produkce nad povolené množství, ať již denní či roční, ale zjistil pouze v případě obalovny v Lipníku.

Podle zákona o ochraně ovzduší hrozí za porušení podmínek, uvedených v povolení provozu vydaném krajským úřadem, nebo příslušným orgánem ochrany ovzduší, maximální sankce až do výše 10 milionů korun.

„Výše sankce je dána správní úvahou. Správní orgán při ní vychází zejména z vlivu daného porušení na stav životní prostředí, z délky protiprávního stavu a z míry zavinění daným subjektem,“ uzavřela mluvčí České inspekce životního prostředí v Praze Radka Nastoupilová.

Dětský karneval s Pavlem Novákem
Rytíři i princezny. Děti si užily karneval s Pavlem Novákem. Podívejte se
Nový taneční muzikál Dreamers - Snílci, který připravila taneční škola Duckbeat, v přerovském kině Hvězda
VIDEO: Nový přerovský muzikál Dreamers je hitem. Po lístcích se jen zaprášilo