Úředníci magistrátu je nyní budou obesílat nabídkou volných míst v jiných školkách. Pokud o ně rodiče z Přerova neprojeví zájem, přijmou školky i děti z jiných obcí.

„V tuto chvíli zbývá 17 volných míst. Postupně obesíláme rodiče z Přerova, zda by o ně měli zájem. Od desátého dubna nabídneme tato místa i rodičům, kteří nemají trvalé bydliště v Přerově,“ řekla vedoucí odboru školství Romana Pospíšilová.

Nejvíc volných míst – sedm – má Mateřská škola Kozlovice, v Lověšicích mohou přijmou ještě pět dětí, v Újezdci čtyři a v Lešetínské jedno. Také soukromá mateřská škola Bajákova má tři místa volná.

V současné době město uvažuje i o dalších místech ve školkách. „Loni jsme otevřeli jedno oddělení v Sokolské. V případě nouze jsme připraveni otevřít zde další oddělení, prostory pro to tu jsou,“ zmínila již dříve náměstkyně Elena Grambličková.

To ale zřejmě nebude potřeba. V Sokolské funguje odloučené pracoviště Keramické mateřské školy, která má hlavní sídlo v Máchově ulici.

„Zde se nám kapacita naplnila již první den zápisu 15. března. Mohli jsme vzít skoro všechny děti, které se k nám hlásily, odmítli jsme jich pouze několik – mladší a ty bez trvalého bydliště v Přerově,“ řekla ředitelka mateřské školy Ivana Zdařilová.

O znovuzřízení mateřské školy ve své místní části usilují také lidé z Henčlova. Ti prozatím své děti do přerovských školek nezapisovali, místo toho je uvedli do zvláštního seznamu.

„Zájemců je sedmnáct, ale jsou v něm i děti mladší tří let. V nejbližší době budeme s Henčlovskými opět jednat a vytvoříme podklady pro Radu města,“ uvedla Pospíšilová. Teprve vedení města může rozhodnout, zda se školka obnoví nebo ne.