Třída vznikne od září v Olomouci a stane se detašovaným pracovištěm přerovské školy. Určena bude zejména pro úspěšné absolventy přijímacích zkoušek, kteří pocházejí z Olomoucka.

„Požádala jsem Olomoucký kraj, který je zřizovatelem naší školy, zda bychom mohli zřídit odloučené pracoviště v Olomouci s tím, že bychom zde nabízeli uchazečům obor předškolní a mimoškolní pedagogika v denní formě. Záměr vyplynul z toho, že je o tento obor opravdu velký zájem. Navíc vysoké procento žáků, kteří se k nám hlásí, je právě z Olomoucka,“ vysvětlila ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Romana Studýnková.

Akce Přerovské mosty přilákala davy
Poslední návštěva Strojaře před demolicí? Přerovské mosty přilákaly davy

„Co se týká letošního roku, na obor předškolní a mimoškolní pedagogika jsme přijali 240 přihlášek. Navýšením kapacity budeme od září přijímat namísto obvyklých 90 studentů 120,“ upřesnila.

Olomoucké odloučené pracoviště bude mít adresu na třídě Spojenců v budově, kde nyní sídlí Obchodní akademie. „Nové učitele zatím nepotřebujeme. Odloučené pracoviště pokryjeme z vlastních řad. Ti kantoři, kteří dojíždějí z Olomouce, budou přednostně učit na novém pracovišti,“ doplnila Studýnková s tím, že pro odbornou hudební výchovu budou studenti využívat prostory olomoucké Základní umělecké školy, která se nachází nedaleko.