Správa hřbitova začala pronajímat pietní schránky tento týden. S jakým ohlasem veřejnosti jste se setkali a kolik míst už jste pronajali?

Už během zimního období lidé telefonovali na správu hřbitova s dotazem, jak to bude s pořadníkem na pietní schránky. Proto jsme s velkým zájmem veřejnosti už dopředu počítali. Schránky jsme začali pronajímat tento týden a hned během prvního dne navštívilo kancelář správy hřbitova okolo osmi desítek zájemců. Občany ale bohužel musím upozornit na to, že s ohledem na deštivé počasí může dojít k drobnému posunu v termínu otevření kolumbária.

Co potřebují lidé pro samotné vyřízení pronájmu pietní schránky?

Musejí přijít s platným občanským průkazem do kanceláře správy hřbitova, která sídlí v ulici Generála Rakovčíka I/1. Zmiňuji to hlavně proto, že někteří lidé jsou zmateni z toho, kdo vlastně pronájem sjednává. Naproti městskému hřbitovu totiž dnes nově sídlí soukromá pohřební služba, která ovšem s městským hřbitovem, velkou obřadní síní ani novým kolumbáriem nemá nic společného. Její pracovníci tedy ani nemohou sjednávat pronájmy pietních schránek v novém kolumbáriu, které provozují Technické služby města Přerova, stejně jako hřbitov, obřadní síň a městskou pohřební službu. Pronajímat pietní schránky tedy můžeme pouze my – technické služby. Pohřební služba sídlí spolu se správou hřbitova vedle velké obřadní síně na již zmíněné adrese.

Proč jste se rozhodli přestavět starou obřadní síň na kolumbárium?

Stará obřadní síň byla několik let nevyužitá, a proto se ji vedení města rozhodlo opravit a vybudovat v ní kolumbárium. Na některých hřbitovech už existují, většinou ale nejsou zastřešená. My jsme měli výhodu v tom, že jsme mohli využít starou obřadní síň a vybudovat zde zastřešené kolumbárium s 605 pietními schránkami.

SOUVISEJÍCÍ: Na kolumbárium v Přerově už vzniká pořadník, schránka přijde na 300 ročně