„Po tomto datu bude prodej lihu a lihovin bez koncese trestán pokutou až do výše 1 milionu korun," upozornila vedoucí odboru evidenčních správních služeb a živnostenského úřadu Jitka Kočicová.

Podnikatelé, kteří se zabývají prodejem kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, potřebují k prodeji novou koncesi – tato povinnost se týká všech živnostníků, kteří byli k 17. říjnu roku 2013 oprávněni prodávat líh a lihoviny v rámci obchodní nebo hostinské živnosti.

Regulace prodeje lihu a lihovin se ve správním obvodu města Přerova může týkat až několika tisíců podnikatelů.

„Vzhledem k tomu, že svou povinnost dosud splnilo jen nepatrné procento z odhadovaného počtu, neměli by lidé s podáním žádosti o koncesi otálet," řekl Petr Věrný z přerovského magistrátu.

Podání žádosti na živnostenském úřadě v těchto případech nepodléhá správnímu poplatku a není nutné prokazovat odbornou způsobilost.

Lze ji podat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v republice. V Přerově vyřizuje žádosti o vydání koncese odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu magistrátu ve Smetanově ulici.