Přestože se počty dobrovolných dárců krve daří dlouhodobě zvyšovat, celá situace není úplně ideální.

Dárcovská základna postupně stárne. Mladí lidé neprojevují takový zájem, jaký by byl třeba. A také často podstupují takové zákroky, které je mohou z registru dárců i vyloučit. Tím může být například piercing nebo tetování.

Podíl na obavách zdravotníků mají ale i zaměstnavatelé a firmy. Ti často nejsou ochotni k odběrům krve své zaměstnance z práce uvolnit.

„Nechtějí příliš akceptovat potvrzení o odběru a nutí zaměstnance čerpat dovolenou nebo náhradní volno," poznamenal primář hematologických a transfuzních úseků přerovské nemocnice Štefan Repovský.

Přestože prvodárců trvale přibývá, počet dárců pravidelných, tedy těch, kteří za poslední dva roky darovali krev alespoň jednou, klesá.

Přerovská nemocnice se ale nevzdává a hledá stále další a další možnosti, jak mladé lidi k darování motivovat.

Hodně pít a večeřet bez bůčku

Na přerovském transfuzním oddělení zdravotníci provedli už téměř 3500 odběrů krevní plazmy a téměř stejné množství odběrů krve.

Krev je v nemocnicích potřeba dnes a denně, a to nejen při operacích, ale i při pooperačních komplikacích, těžkých porodech, dopravních a jiných nehodách, při poruchách srážlivosti nebo při léčbě nádorových onemocnění.

Jeden pacient při své léčbě může potřebovat krev až třiceti dárců.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří v uplynulém roce přišli darovat krev či plazmu. Ať už šlo o dárce pravidelné nebo dárce, kteří přišli darovat nejcennější tekutinu poprvé. Velmi si jich vážíme, zvlášť v dnešní materialistické době, neboť se jedná o dárcovství bezpříspěvkové," zdůraznil primář oddělení.

Jestliže jste se rozhodli darovat nejcennější tekutinu, měli byste mít mezi 18 a 60 roky a být naprosto zdraví.

Způsobilost k darování posoudí zdravotnický personál při individuální prohlídce přímo na transfuzním oddělení.

Den před plánovaným odběrem byste ale měli dostatečně pít a vyhýbat se alkoholu a tučnějším pokrmům. (sab)