Na radnici bude mít na starosti oblast ekonomiky, hospodářství a správy majetku.

Můžete stručně shrnout svou dosavadní profesní dráhu? Opozici na ustavující schůzi zastupitelstva tyto informace citelně chyběly…
Narodil jsem se v Přerově a celý život zde žiji. Po vystudování ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě jsem začal pracovat jako správce počítačové sítě v pobočce Českého Telecomu v Přerově a postupoval v rámci firmy, až jsem nakonec několik let působil jako marketingový manažer na centrále v Praze. Po rozhodnutí přestat pracovně dojíždět do hlavního města jsem vykonával funkci ředitele firmy, zabývající se pronájmem nemovitostí, a poté působil v bankovním sektoru. Poslední necelé dva roky jsem byl hlavním konzultantem ve vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci.

Proč jste se rozhodl kandidovat v komunálních volbách a je to vaše první zkušenost s politikou? Jaké jsou vaše první dojmy z nového působiště?
Komunální politiku jsem povrchně sledoval celý život. Hlouběji jsem se o ni začal zajímat zhruba před dvěma lety, a to v souvislosti s vyšetřováním bývalého primátora. Před rokem a půl jsem vstoupil do hnutí ANO, a od té doby politiku dělám aktivně. I proto jsem kandidoval v letošních komunálních volbách. Funkce náměstka v novém vedení radnice je mým prvním angažmá tohoto druhu. Očekával jsem, že nás ve vedení města čeká spousta práce, a tyto pocity po pár dnech ve funkci přetrvávají. Je před námi hodně práce, abychom splnili to, co jsme si předsevzali.

Máte svou vlastní představu, co byste chtěl změnit? Jakým oblastem se budete věnovat?
Na starosti budu mít oblast ekonomiky, hospodářství a správy majetku. Mám dva hlavní cíle: za prvé je to otevřené a transparentní řízení města, jehož se budou aktivně účastnit občané. Druhým cílem je vytvoření strategie rozvoje města, kterou budeme naplňovat rozumným hospodařením a maximálním využíváním různých dotačních programů.

Co považujete za hlavní problémy Přerova, které je nutné bezodkladně řešit? Je správa města po předchozím vedení radnice ve špatném stavu, nebo chcete navázat i na dobré věci, které se povedly?
Dobrá zpráva je, že je městský úřad, alespoň na odborech, s nimiž spolupracuji, obsazen schopnými lidmi, což mě těší. Bohužel po minulém vedení radnice zůstaly problematické zakázky, které výrazně zatíží hospodaření města v budoucích letech, a s nimiž musíme bojovat. Například problematická IT zakázka, o kterou se zajímá protikorupční policie, zatíží rozpočet města nejen zhruba 100 miliony korun v letošním roce, ale také dalšími 9 miliony ročně po dobu pěti let za servisní služby.

Už jste se přestěhoval do nové kanceláře? Zvažujete dovybavení místnosti nebo nějaké úpravy?
Do nové kanceláře jsem se přestěhoval hned druhý den po svém zvolení. Přinesl jsem si pouze osobní věci a materiály, potřebné pro práci, žádnou přestavbu kanceláře neplánuji.

Řada lidí si stěžuje, že nové politiky z vedení ANO vůbec nezná. Můžete popsat své koníčky, zájmy a to, jak trávíte volný čas?
Mám manželku a dvě děti. Moc volného času nemám a trávím ho převážně s rodinou. Zajímám se o moderní technologie, rád čtu a sportuji.

Máte nějaké osobní motto, kterým se řídíte?
Mým heslem je „Underpromise & Overdeliver", tedy „slibuj méně, udělej více."

Jaké vlastnosti by měl mít podle vás dobrý politik?
Musí být čestný, pracovitý a mít vizi, kam chce město přivést.

Budete mít kancelář otevřenou lidem a můžou se na vás v případě problémů obracet?
Samozřejmě.