Přerov si s povodněmi v minulosti vytrpěl své. Největší škody napáchala v červenci roku 1997 stoletá voda, která strhávala domy a zaplavila ulice. Bilance byla nemilosrdná: dva lidé zemřeli, poškozeno bylo 932 rodinných domů, z toho 47 muselo jít k zemi. Zatopeno bylo 476 bytů a škody na majetku města dosáhly 149 milionů.

Nábřeží Edvarda Beneše v Přerově v červenci 1997. Ilustrační foto
Povodně ´97. Fotky, příběhy, vzpomínky... Velký seriál Deníku startuje

V květnu roku 2010 udeřila v Přerově padesátiletá voda. Zaplaveny byly především okrajové části města - metr vody byl třeba v hotelu Jana, škody utrpěla teplárna i chemička a povodeň zasáhla i tenisové kurty - právě ty dnes chrání nově zbudovaná betonová zídka. „Řeka Bečva v Přerově způsobila v posledních desetiletích několik povodní, které si vyžádaly rozsáhlý projekt protipovodňových opatření. Stavba ochrany města proto probíhala v etapách,“ shrnul mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Výstava o povodních - "Dvacet let poté"
V Pasáži zahájili výstavu připomínající katastrofální povodně

Nedávno dokončená opatření navazují na již zbudované zídky u Kazeta a na nábřeží Edvarda Beneše. „Konkrétně v Přerově bylo nezbytné zajistit ochranu před průtokem až 750 metrů krychlových za sekundu, což odpovídá padesátileté povodni. Připravovaný suchý boční poldr u Skaličky zajistí, aby byli obyvatelé Pobečví chráněni před důsledky povodně o rozsahu té, která byla v roce 1997,“ konstatoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Ochrana proti padesátileté vodě v Přerově zahrnuje vybudování dvou betonových nábřežních zdí včetně mobilního hrazení a opatření na stokové síti, která mají při povodních zabránit zpětnému zaplavení přes kanalizační síť. Protipovodňové zídky vyrostly u tenisových kurtů a v lokalitě nad jezem.

„Nové zídky o celkové délce 750 metrů zamezí nejen průniku vody z řeky Bečvy, ale také průsakům podzemních vod. Protipovodňové zídky doplní také opatření na stokové části města, aby se voda nedostávala do zástavby kanalizační síti, a mobilní hrazení. Ta budou instalována v době hrozící povodně,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Tenisové kurty budou v bezpečí

Dokončená ochrana před povodněmi představuje už třetí dílčí opatření, které má pomoci Přerovu. Příprava akce byla proto celou dobu úzce koordinována se zástupci města.

„Mám radost nejen proto, že se nám podařilo posílit ochranu Přerova před povodněmi, ale také z toho, že takto rozsáhlá výstavba opatření výrazně nezasahovala do chodu města. Nově je chráněno okolí tenisových kurtů, kde se voda dříve rozlévala už při dvacetileté povodni. Kolem zídky jsme instalovali několik prvků, které přispějí k větší atraktivitě stezky podél Bečvy a zpříjemní procházky a projížďky podél řeky nejen našim obyvatelům, ale i návštěvníkům města,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

V místech u tenisových kurtů došlo k navýšení hráze a výstavbě zídky, která přilehlé zástavbě a sportovištím zajistí ochranu před padesátiletou povodní. Práce odstartovaly v březnu loňského roku a skončily letos na jaře. Celkové investiční náklady dosáhly 72,1 milionu korun, z toho dotace Ministerstva zemědělství činí 58,6 milionu. Zbytek peněz uhradilo Povodí Moravy z vlastních zdrojů a částkou 12,6 milionu korun přispělo město Přerov.