Auta zaměstnanců do této doby lemovala okraje silnice a průjezd byl komplikovaný.

„Akutní nedostatek parkovacích míst nás trápí po celém Přerově. Jen v naší firmě je více jak pět set parkovacích míst, ať už uvnitř nebo vně areálu, a tohle byla možnost jejich počet ještě navýšit,“ řekl generální ředitel společnosti Meopta Vítězslav Moťka.

Auta zaměstnanců, kteří přijedou na první směnu, podle něj mnohdy zabírají parkovací plochy lidem z okolních domů.

„Stavbu nového parkoviště tedy vnímám i tak, že Meopta dává gesto svým sousedům, kteří dnes mají složitou situaci. Dali jsme k dispozici pozemek a lidé v této části města získají nové parkoviště, které je bez jakýchkoliv poplatků a podmínek,“ doplnil.

Parkoviště se nachází před budovou vývoje Meopty Optiky a nahradilo původní provizorium.

„Donedávna sloužilo pouze pro čtyři desítky aut. Výjezd nebyl příliš bezpečný, a protože chyběla přesně vymezená místa, na autech se objevovaly škrábance. Dnešní stav vypadá prostorově zcela jinak,“ pochvaluje si Vítězslav Moťka.

Zhotoviteli se podařilo dokončit stavbu v předstihu.

„Práce začaly na jaře a stavba měla být dokončena až v srpnu, takže lidé nemusejí čekat tak dlouho. Nové parkoviště má kapacitu devadesát tři míst, z toho je čtyřicet nových. Jeho zbudování přišlo na 6,4 milionu korun s tím, že společnost Meopta na tuto akci přispěla částkou 500 tisíc,“ upřesnil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Povrch parkoviště je zhotoven ze zámkové dlažby, kryt komunikace z asfaltobetonu a součástí je i veřejné osvětlení.

„Stavba zahrnuje i vybudování nových chodníků ze zámkové dlažby, které jsou napojeny na stávající trasy pro pěší,“ doplnil Miroslav Piekutowski z přerovského magistrátu.

Zkrášlí se i okolí, a to zatravněním zelených ploch a výsadbou stromů.

Zoufalý nedostatek parkovacích míst v Přerově se snaží město postupně řešit - největší problémy ale nadále zůstávají v centru města, a pak v okolí hustě osídlených sídlišť.