„Nově už nebude v občanském průkazu povinný třeba rodinný stav. Pokud žadatel řekne, že si ho nepřeje uvádět, tak se v občance neobjeví. Nebude už také možné mít zapsaný jakýkoliv údaj o manželovi či manželce,“ předeslala Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.

Jaké další údaje ještě budou na občanských průkazech – v porovnání s dosavadními zvyklostmi – chybět?

Tak třeba už nebude vůbec možné mít zapsané údaje o dětech, chybět bude i rodné příjmení. Stažena je také informace o zákazu pobytu, nebo o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Na nových občankách zůstane povinně jen jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství, pohlaví, adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum jeho vydání a do kdy je platný. Na žádost občana je možné po předložení dokumentů zapsat akademický titul.

Bude výměna povinná?

Nepůjde o žádnou hromadnou výměnu. Občanky si přijdou aktuálně vyměnit jen lidé, kterým končí platnost dosavadního průkazu, změnili trvalé bydliště, uzavřeli sňatek či registrované partnerství, ovdověli nebo se rozvedli. Tato výměna bude bezplatná. Novinkou je i to, že občanku mohou rodiče pořídit dítěti mladšímu patnácti let – a to za poplatek padesát korun. Na tento průkaz pak může dítě cestovat po zemích Evropské unie, nebo se s ním prokazovat v dopravních prostředcích. Nově lze za sto korun vydat občanku také lidem, kteří nemají trvalé bydliště v České republice.

Když si přijde občan požádat o nový průkaz, co ho čeká?

Rozhodně už nebude jako v minulosti sám vyplňovat žádost a také sebou nemusí nosit fotografii. Přijde jen se svou dosavadní občankou. Úředník ve spolupráci s žadatelem vyplní a do počítače zanese povinné údaje, pořídí jeho digitalizovaný snímek obličeje a vlastnoruční podpis určený k digitálnímu zpracování. Zároveň se žadatele zeptá, jestli chce občanku s takzvanými strojově čitelnými údaji, nebo i s kontaktním elektronickým či­pem.

Jaký bude v těchto dvou možnostech rozdíl?

Oba typy průkazů umožňují využívat přes speciální čtečku informace o občanovi. A to i o těch údajích, které nejsou fyzicky uvedeny v občance – třeba zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. Průkaz, který navíc obsahuje i elektronický čip, bude mít postupně v čipu zaneseny ještě i další údaje. V současné době ale do něj jde zadat jen elektronický podpis občana. Je ovšem třeba zdůraznit, že pořízení občanky s čipem bude stát pět set korun. Při převzetí obou typů průkazů si člověk zvolí vlastní bezpečnostní osobní kód, který bude jakýmsi klíčem k otevření jeho údajů – a to při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Fotografie musí být pořízená na speciálním pracovišti – jak si budou moct svůj snímek pořídit lidé imobilní?

I na to se pamatuje. Každá obec s rozšířenou působností bude mít k dispozici speciální mobilní zařízení a bude zajišťovat výjezdy pro občany, kteří se opravdu z objektivních důvodů nemohou dostavit na úřad. Pracovníci za nimi přijedou a veškerou agendu včetně pořízení fotografie a podpisu zařídí. Kontakt na toto pojízdné pracoviště zveřejníme na webových stránkách Přerova.

Co by ještě lidé měli vědět, než se začnou nové občanské průkazy vydávat?

Měli by mít na paměti, že už si nebudou žádat o vydání občanky u kteréhokoliv matričního úřadu – tam už mohou pouze ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu. V celém bývalém okrese Přerov budou jen tři úřady, u nichž mohou občanku požádat – a to v Přerově, v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích. Pro nové občanské průkazy budou muset lidé třeba z Kojetína, Tovačova, Dřevohostic nebo i dalších měst zajíždět do vzdálenějších měst s rozšířenou působností. Určitě jim to ubere na komfortu, protože doteď byli zvyklí si vše vyřizovat v blízkosti svého bydliště. Tak je to ale nově dané.

To ale znamená, že třeba přerovští úředníci budou vydávat občanky stovkám dalších lidí. Dají se proto očekávat větší návaly žadatelů a fronty na úřadě?

Žadatelů bude opravdu přibývat. Věřím, že jsme na situaci připraveni a že úředníci i případný nápor zvládnou. Každopádně bych lidem doporučila, aby si na webových stránkách města vyhledali systém, který jim umožní objednat se prostřednictvím elektronické obsluhy – a tak si s předstihem blokovali datum a čas podání žádosti. Vyhnou se tím frontám i následné nervozitě.

Bude zavedení nové praxe předcházet i nějaký výpadek služeb?

Ano. O stávající typ občanek si mohou lidé na matričních úřadech požádat už jen do 30. listopadu. V Přerově budeme přijímat žádosti od lidí s trvalým pobytem v našem správním obvodu až do 14. prosince. Pak nastane dvoutýdenní odstávka systému – a to z důvodu uvedení nového systému do provozu. Zároveň dojde i k omezení vydávání cestovních pasů. O pas si lidé mohou na přerovském úřadě požádat jen do 19. prosince – a pak až v novém roce. V době odstávky si samozřejmě mohou občané žádat o pasy typu „blesk“ s dobou platnosti šest měsíců. Za ten zaplatí patnáct set korun. V době, kdy už se nebudou přijímat žádosti o stávající typ občanek, si lidé mohou požádat o bezplatné vydání průkazu bez strojově čitelných údajů. Je to takzvaná „rychlovka“ s dobou platnosti jen jeden měsíc.

LENKA CHALUPOVÁ