Oprava se týká jak krovů, tak střešní krytiny. Město na tuto investiční akci letos přispělo částkou 200 tisíc korun.

Celkové náklady jsou však vyčísleny na necelé 2 miliony. Zbývající částka tak bude uhrazena z darů věřících.

„Sbírka na tyto účely probíhá už od loňského roku v kostelech sv. Vavřince a sv. Michala. Do dnešních dnů se nám podařilo nashromáždit takřka 370 tisíc korun. Sbírka bude pokračovat,“ informoval přerovský farář Pavel Hofírek.