S jakou vizí jste se ucházela o křeslo šéfky přerovského Úřadu práce. Chystáte nějaké změny?
Jako místostarostka v Kojetíně jsem měla na starosti sociální oblast, takže jsem se o tyto problémy zajímala už dříve. Přestože jsme do značné míry limitováni zákony, chtěli bychom naši práci přiblížit lidem tak, aby tuto problematiku nevnímali tak negativně, a zkusíme prosadit i nějaké změny. Co se týče organizační struktury, má dojít od 1. července v souvislosti s novým služebním zákonem ke změně organizační struktury na Úřadech práce. My máme v současné době dvě oddělení – zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Z těchto dvou oddělení by mělo v budoucnu vzniknout sedm. Klienti ale tuto změnu nepocítí, jedná se pouze o změny uvnitř Úřadu práce. V současné době pod přerovský Úřad práce spadají i kontaktní pracoviště v Kojetíně, Hranicích a Lipníku nad Bečvou. Podle nové organizační struktury by ale tyto pobočky měly podléhat přímo kraji.

Kolik má momentálně přerovský Úřad práce zaměstnanců?
Tady v Přerově je jich kolem osmi desítek s tím, že je příslib navýšení pracovníků na hmotné nouzi a příspěvků na péči. V celé České republice by se měl jejich počet zvýšit o tři sta. Přerovský Úřad práce posílí o šest nových pracovníků – pět na hmotné nouzi a jeden na příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Další změnou, která se v Přerově chystá, je zřízení nového kontaktního místa Úřadu práce. Stávající prostory ve Smetanově ulici už totiž nestačí, a tak se po dohodě s přerovským magistrátem přestěhuje část naší agendy do druhého patra protější budovy ve Smetanově ulici, kde jsou nyní volné prostory. Chtěli bychom se přestěhovat nejpozději do června, ale bude nutné prostory trochu zrekonstruovat a vymalovat. V budově vedle Okresního soudu by zůstala agenda hmotné nouze a do protějšího objektu se přesune státní sociální podpora, kam spadají přídavky na děti, příspěvky na bydlení, rodičovské příspěvky, porodné a pohřebné. Je tam výtah, takže maminky s kočárky se do druhého patra bez potíží dostanou.

Problémem, se kterým se nyní potýkají Úřady práce v celé republice, je rostoucí agresivita klientů. Jak budete tuto situaci řešit?
Právě dnes jsem na tom začala pracovat, protože nám bylo na celostátní poradě ředitelů Úřadu práce sděleno, že se soutěží agentura, která by to měla zabezpečovat en bloc pro celý Úřad práce České republiky. Do té doby, než se tak stane, bych chtěla dojednat s vybranou bezpečnostní agenturou z našeho regionu, aby byla v obou budovách pořád přítomna – a to jak ve Smetanově ulici, tak na Žerotínově náměstí. Myslím si, že si to naši zaměstnanci zaslouží, protože pracují ve velkém stresu a jsou vystavováni slovním a někdy dokonce fyzickým útokům ze strany klientů. To samé chci i pro Hranice, Kojetín a Lipník.

Ilona KapounováIlona Kapounová, ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce v Přerově– 39 let

– absolvovala Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, Provozně – ekonomická fakulta

– 4 roky působila jako místostarostka města Kojetína

- před tím pracovala v bankovnictví (Société Générale), dále ve Student Agency a v nábytkářské společnosti TON Bystřice pod Hostýnem.

Přerovsko se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností. Jak lze situaci řešit?
Chtěli bychom toto téma otevřít na společném jednání se zástupci Hospodářské komory, zaměstnavatelů, obcí, přerovského magistrátu a kraje. Zajela jsem pro inspiraci do Jeseníku, kde proběhla diskuse na toto téma. V regionu zůstávají nekvalifikovaní pracovníci, ale důležité je, aby zde zůstávali i ti kvalifikovaní a neodcházeli za lepšími podmínkami.

Po kterých profesích je nyní největší hlad na trhu práce?
Největší poptávka je po řidičích, kvalifikovaných strojařích, svářečích, pracovnících obsluhy strojů, ale také po zaměstnancích služeb – kuchařích nebo číšnících. V poslední době nám klesla nezaměstnanost, protože přibylo sezónních prací, nabírají se lidé na veřejně prospěšné práce a podobně. V současné době ale se potýkáme s jinou věcí – mnozí lidé ani nechtějí pracovat, protože je systém určitým způsobem nastavený, a měl by se nastavit jinak. Podle mě by se měl změnit, aby se lidem vyplatilo pracovat.

Palčivým problémem Přerova je zneužívání štědré náruče státu sociálně nepřizpůsobivými, kteří umějí dobře kličkovat v zákonech a vědí, na co všechno mají nárok. Dá se tomu učinit přítrž?
Systém je bohužel takto nastavený, takže tito lidé z něj mohou čerpat. Je ale logické, že pokud chci od státu něco dostávat, musím mu něco odvést. My musíme v první řadě naučit tyto lidi pracovat tak, aby získali pracovní návyky. Pak se můžeme posunout dál.

Zaměříte se i na problematiku sociálních ubytoven? Novela zákona o hmotné nouzi by měla od května učinit přítrž zneužívání vyplácení doplatků na bydlení majiteli ubytoven. Víte už, jak to bude fungovat v praxi?
Podle novely zákona musejí dávat obce souhlas s vyplácením doplatků na bydlení lidem, kteří žijí na ubytovnách. Už jsme o této věci jednali s novým tajemníkem přerovského magistrátu, a ten bude na jednání rady v květnu předkládat materiál, týkající se nových pravidel pro schvalování žádostí. Navázali jsme s městem dobrou spolupráci a už proběhlo k problematice ubytoven několik schůzek. Provozovatelé ubytoven měli do konce března předložit hygieně takzvané provozní řády a v celém přerovském okrese je, pokud vím, zatím nepředložil nikdo. Provozní řád musí obsahovat informaci o počtu a ploše ubytovacích jednotek a jejich vybavení (WC, sprcha, umývárna a prostor pro vaření nebo ohřev jídla), způsobu vytápění a teplotě vnitřního vzduchu během topné sezóny, zajištění tekoucí pitné a teplé vody v ubytovacích jednotkách a v neposlední řadě také o nejvyšším počtu ubytovaných fyzických osob.
Kdybychom šli tedy do důsledků, tak bychom lidem, kteří na ubytovně bydlí v průběhu půl roku déle jak dva měsíce, od 1. června nemohli poskytnout dávky ze systému hmotné nouze. Pokud nebudou mít ubytovny schválené takzvané hygienické standardy, nebude moci Úřad práce lidem v těchto ubytovnách poskytnout doplatek na bydlení. Lidí, kteří v Přerově bydlí na ubytovnách, je spousta. Bude tedy problém poskytování souhlasu za tak krátkou dobu administrativně zajistit. Především pro magistrát to bude hodně náročné. Z ministerstva vnitra ani ministerstva práce a sociálních věcí ale zatím nepřišly žádné metodické pokyny, jak v této věci postupovat. Nechali to tedy na vůli jednotlivých obcí a měst.

V Přerově se tento problém dotkne celé řady lidí a je otázkou, co s nimi pak bude…
V tuto chvíli je to velká neznámá. V průběhu května bychom ale už mohli vědět více a budeme veřejnost informovat.