„Nová část kompostárny obsahuje tři zastřešené boxy na dozrávání kompostu se skrápěním vodou a spodním provzdušňováním, plochu pro ukládání navezeného bio a dřevního odpadu - a pak veškeré vodní i odpadové hospodářství,“ upřesnil jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec.

Lidé v Přerově shromažďují bioodpad ze svých domácností a zahrádek už pátým rokem. Velké hnědé kontejnery na bioodpad jsou u rodinných domů, ale i na sídlištích. Podle technických služeb nasbírá ročně v průměru každý Přerovan téměř 50 kilogramů biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

V Žeravicích se ale zpracovává i veškerá travní hmota ze sečení travnatých ploch ve městě - a na tyto objemy už stávající kompostárna nestačila.

„Původní kapacita byla 2,5 tisíce tun bioodpadu ročně, zatímco teď můžeme zpracovávat 5 tisíc tun - a nabízí se i možnost dalšího rozšíření,“ nastínil možnosti provozně-technický náměstek Tomáš Lolek.

Technické služby letos navíc pořídily za téměř 6 milionů korun drtič na dřevní hmotu a bioodpad, který umožňuje podrcení vstupního materiálu pro výrobu kompostu. Tím se kvalita přípravy kompostu a jeho produkce ještě zvyšuje.

Kompost, který v areálu žeravické skládky dozraje, využívá město na zvelebování zelených ploch. Přebytky si pak mohou ve vyhrazených dnech vyzvednout zahrádkáři. Hradí jen manipulační poplatek 150 korun, za který získají 300 kilogramů kvalitního hnojiva na své zahrádky.