Nutnost výstavby nové knihovny, která by zvýšila komfort čtenářů, ale zároveň sloužila i jako kulturní stánek pro pořádání přednášek, besed nebo třeba autorského čtení, řeší Přerov už řadu let. Stávající prostory prvorepublikové Přikrylovy vily už totiž kapacitně nevyhovují a jsou stísněné. I z toho důvodu vznikla před dvěma lety pracovní skupina, která vybírala ze tří variant na umístění nové knihovny.

Akce Přerovské mosty přilákala davy lidí. Hlavními taháky byla návštěva loutkového divadla a výstup na Strojař.
Pětipokojové byty i garsonky. Jak to má vypadat v novém Strojaři?

Tou první byla novostavba v historické lokalitě Na Marku, druhý návrh počítal s rekonstrukcí budovy bývalé živnostenské školy v Palackého ulici. Největší podporu nakonec získala přístavba kina Hvězda. Propojení dvou kulturních stánků - kina Hvězda a městské knihovny má několik výhod - tou hlavní je dobrá dostupnost, ale i blízkost komerčního centra a nákupní galerie v Čechově ulici.

Kdy to bude?

Opoziční zastupitel Jan Horký (SpP) se na pondělním jednání ptal, jak daleko jsou přípravy, a kdy se začne knihovna stavět. „Je dobře, že byl učiněn první z kroků, tedy změna územního plánu, nicméně o tom, jak pokračovat dál, už město neuvažuje. Nová knihovna není ani ve střednědobém plánu. V Přikrylově vile sídlí ,dočasně´ už šedesát let. Určitě si zaslouží něco více,“ uvedl Horký. Podle něj by měla být na novou podobu knihovny uspořádána architektonická soutěž, která upřesní její podobu i polohu.

Radní na jednání vysvětlili, že investiční priority na nejbližší období jsou jiné. V současné době probíhá náročná rekonstrukce administrativní budovy bývalého Emosu na náměstí T. G. Masaryka 16, kde vznikne nové sídlo magistrátu, chystá se také přestavba Strojaře pro účely městského bydlení. Další velkou investicí je pak rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově.

Na demontáži fasády bývalé kancelářské budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 v Přerově intenzivně pracují stavebníci ze zhotovitelské firmy. Práce probíhají i na střeše objektu.
Sledujeme pro vás rekonstrukci budovy bývalého Emosu. Co se děje aktuálně?

„Všichni si uvědomujeme, jak by mohla knihovna plnohodnotně fungovat. Je jasné, že půjčování knih je jen jednou z aktivit, pak jsou to různé semináře a besedy - knihovny dnes fungují jako komunitní centra. Pokud půjdeme do výstavby, budou náklady obrovské. V tuto chvíli tedy hledáme cesty, jak dnešní zázemí knihovny alespoň rozšířit,“ vysvětlil přerovský radní Jakub Navařík. (Pomáháme městu - ODS).

Jednou z možností rozšíření zázemí je revitalizace zahrady, která s dnešní Městskou knihovnou těsně sousedí. Po úpravách, na něž se podařilo získat dotaci z kraje, se může stát stát novým komunitním prostorem, jenž bude sloužit jako čítárna pod širým nebem, pro pořádání workshopů, besed či scénického čtení. Otevře se ale i pro aktivity veřejnosti.

Upravit zahradu u Městské knihovny v Přerově hodlá město. Prostor bude sloužit jako čítárna pod širým nebem a komunitní zóna, kde mohou v budoucnu probíhat scénická čtení, workshopy a další akce.
Nový prostor pro setkávání v Přerově? Zahradu za knihovnou čekají úpravy

Město získalo na zvelebení prostranství dotaci z Olomouckého kraje ve výši 228 tisíc korun, stejnou částku pak vynaloží z vlastních prostředků. Úpravy se mají provádět ještě letos. „Kromě toho se v budoucnu počítá také s přestěhováním dětské knihovny do objektu Strojaře - po revitalizaci této lokality,“ přiblížil aktuální projekt přerovský primátor Petr Vrána (ANO). Pro změnu územního plánu hlasovala drtivá většina 31 zastupitelů.