Pracovní skupinu tvořili zástupci všech politických klubů napříč spektrem a hodnotících kritérií bylo několik - dostupnost knihovny pro starší a imobilní občany, zda je pozemek v majetku města či jeho napojení na inženýrské sítě.

„Na propojení dvou kulturních stánků - kina Hvězda a městské knihovny jsme se většinově shodli. Má to několik výhod - tou hlavní je dobrá dostupnost, ale i blízkost komerčního centra a nákupní galerie v Čechově ulici,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Nová knihovna může navíc využívat kinosál pro pořádání přednášek, vzdělávací programy či koncerty. Prostory kina mohou sloužit i pro výstavní účely. „Chceme, aby byla knihovna moderní institucí jednadvacátého století. Ta stávající, situovaná ve staré vile, už neodpovídá trendům dnešní doby,“ zhodnotila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Přerov z výšky. Ilustrační foto
Letní kino, zelená zastávka, rozhledna. Přerované si odhlasovali nová vylepšení

Na Marku chybí zastávka

Radní vybírali ze tří variant - tou první byla novostavba knihovny v historické lokalitě Na Marku, kde kdysi stála bratrská škola a kostel sv. Marka. Éru slavných archeologických nálezů z dob Komenského dnes připomíná Památník jednoty bratrské. Druhý návrh počítal s rekonstrukcí budovy bývalé živnostenské školy v Palackého ulici, která je dnes opuštěná.

Proč tyto návrhy neuspěly?

„Umístění čtenářského zázemí v lokalitě Na Marku mělo několik nevýhod – knihovna byla by špatně dostupná pro starší občany a chybí zde zastávka autobusu. Navíc je to už jednou revitalizovaný prostor, který se nachází u řeky Bečvy, tedy v zátopové oblasti,“ shrnul hlavní argumenty Petr Kouba.

Proti rekonstrukci budovy školy v Palackého ulici hrál zase fakt, že by bylo nutné zpevnění statiky. „Je to velmi rozsáhlý komplex a knihovna by nezabrala všechny prostory - využití budovy by tedy muselo být s něčím spojené,“ dodal.

Variantě propojení knihovny s kinem Hvězda se nebrání ani opozice. „I když bych se osobně přikláněl ke stavbě na zelené louce v lokalitě Na Marku, respektujeme názor většiny,“ zmínil opoziční zastupitel Jan Horký (SpPP).

Způsobů řešení je hodně

Městská knihovna se dnes nachází v kapacitně nevyhovujících prostorách Přikrylovy vily na Žerotínově náměstí. Její pobočky jsou roztříštěné na několika místech - dětské oddělení je v Palackého, další prostory pak na Velké Dlážce.

Nová ředitelka knihovny Edita Hausnerová se snažila rozšířit zázemí pro čtenáře alespoň přesunutím části knižního fondu do budovy bývalé galerie Atrax.

„Občas se setkávám s názory, že si knihovna vzhledem k nízké návštěvnosti důstojnější zázemí nezaslouží. Samozvaní projektanti a designéři na Facebooku si ale neuvědomují, že by nové prostory knihovnu konečně posunuly do jednadvacátého století a nezůstávala stále v padesátých letech. Nové prostory mohou zvýšit její návštěvnost až o šedesát procent, což potvrzují i zkušenosti ze zahraničí,“ konstatovala ředitelka knihovny Edita Hausnerová.

Edita Hausnerová, nová ředitelka Městské knihovny v Přerově
Nová ředitelka Městské knihovny chce místo "půjčovny" moderní, živé centrum

Vedení města věří, že záměr neskončí po podzimních komunálních volbách v šuplíku. Už proto, že získal podporu všech politických klubů, které jsou nyní zastoupeny v zastupitelstvu. Podoba knihovny by měla vzejít ze dvoukolové architektonické soutěže.

„Podle městské architekty je způsobů řešení hodně a uvidíme, s čím přijdou odborníci. V prvním kole se bude řešit urbanistická koncepce celého prostoru - tedy umístění stavby, organizace území, pěší trasa, doprava, parkování a také zeleň. Do druhého kola postoupí už jen vybraná část účastníků. Předběžně se počítá s tím, že by mohla nová knihovna stát do pěti let. Město bude chtít na tuto akci získat dotaci,“ uzavřela Lenka Chalupová.