Ornitologická stanice Muzea Komenského tak získala moderní objekt, který bude propojený s původním zázemím skleněným atriem. Celkové náklady na rekonstrukci činí zhruba 100 milionů korun.

„V nejbližší době bychom měli dostat novou budovu do užívání s tím, že v ní zatím nebudeme pracovat, ale můžeme si do ní vyskládat věci, které jsou nyní uskladněné v současném Ornisu. V červnu proběhne kolaudace, a poté začneme stěhovat do objektu veškeré sbírky,“ řekl Josef Chytil, vedoucí Ornisu.

Dělníci, kteří pracují na stavbě průpichu na křižovatce ulic Komenského - Velké Novosady - Kojetínská v Přerově, narazili na původní dlažbu. 12. 5. 2022
Stavba průpichu odkryla původní dlažbu Komenského třídy

Stěhování by mělo trvat dva až tři měsíce. „Jakmile se původní budova vyprázdní, začne se okamžitě s její generální rekonstrukcí,“ nastínil.

Oprava čtyřicet let starého objektu bude poměrně náročná - na stavbu byly totiž v minulosti použity boletické panely, měnit se mají veškeré rozvody a jiné bude i dispoziční uspořádání.

V prvním patře nového komplexu vznikne depozitář s pracovnou, v přízemí pak dva sály, které bude možné spojit v jeden. Mají sloužit k pořádání odborných přednášek a výukových programů, ale i jako místo pro konání sezonních výstav.

U Technických služeb města Přerova našly práci dvě mladé ženy z Ukrajiny - Anna Zalevskaja (na snímku vpravo) a Inna Červenkova.
Utekly před válkou, v Přerově se mladé Ukrajinky starají o zeleň v parku

V přízemí dnešního Ornisu vznikne po rekonstrukci expozice Ptáci České republiky, která bude ale na vyšší úrovni než dosud. V prvním patře zůstanou kanceláře. „Rekonstrukce bude kompletně hotová v roce 2023, kdy se návštěvníkům prostory zpřístupní v plném rozsahu,“ upřesnil Josef Chytil.

Ornitologická stanice v Přerově je co do rozsahu sbírek třetí největší v republice a konkurovat jí mohou jen muzea v Praze a Opavě. Unikátem je i sbírka parazitů ptáků, která je pravděpodobně největší v Evropě a spravuje ji přední odborník Jiljí Sitko - mikroskopických preparátů je zde přes 17 tisíc a lihových 10 tisíc. Vzácná je také oologická sbírka vajec ptáků, jichž je na 13 tisíc.