„Působíme na Hranicku a na Lipnicku, od roku 2009 jednotně pod hlavičkou Charity Hranice. Poskytujeme sociální službu pečovatelskou, dále zdravotní ošetřovatelskou službu a také pomáháme lidem v obtížných životních situacích. V Lipníku se o tuto činnost stará deset zaměstnanců," uvedl ředitel Charity Hranice Jan Hegar.

„Až do letošního roku jsme měli zázemí na ulici 28. října. Za tyto prostory jsme byli pochopitelně vděční, ale bohužel již kapacitně nevyhovovaly. Před dvěma lety nám město umožnilo využívat tuto budovu na ulici Křížkovského, proběhla rekonstrukce, a nyní se sem tedy můžeme přesunout," prozradil Jan Hegar.

„Ze začátku nebylo snadné vůbec získat povolení využívat dům právě pro tyto účely, budova také nebyla v příliš dobrém stavu. Město naštěstí vstoupilo do celého projektu a de facto umožnilo realizaci celého projektu. Spolupráce s oběma městy je velice dobrá, protože jak v Lipníku, tak v Hranicích nám nabízejí prostory za velmi výhodných podmínek. Jedná se tak o podporu nejen co se týče zázemí, ale i financí. Bez této pomoci bychom zkrátka nemohli existovat," ocenil dále ředitel.

Starosta: Jsem nadšen

„Nesmírně si vážím činnosti této organizace v našem městě. Zhruba pětadvacet procent našich obyvatel je v seniorském věku, takže ta pomoc a péče je nesmírně vítaná," uvědomuje si starosta Lipníka Miloslav Přikryl.

„Jsem také nadšen, že charita nalezne útočiště právě v objektu, nacházejícím se v komplexu naší překrásné zvonice, kostela Svatého Jakubu, lipenské farnosti a meditační zahrady, je to příhodné," dodal starosta.

Poté se již ujal slova prezident Arcidiecézní charity Olomouc kněz Bohumír Vitásek, který nově zrekonstruované a využívané budově požehnal.

„Jak zde bylo již řečeno, tyto prostory mohly vzniknout díky dobré vůli mnoha lidí, a jak říkáme, sláva na výsostech bohů a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Takže ta dobrá vůle je skutečně jakýmsi důležitým základem pro to, abychom mohli mít pokoj v nitru," řekl mimo jiné Bohumír Vitásek.

Charita Hranice je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízena olomouckým arcibiskupem Monsignorem Janem Graubnerem.

Posláním Charity Hranice je poskytovat sociální a zdravotní služby, zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženými sociálně – patologickými jevy a realizovat humanitární pomoc osobám v krizových situacích.

David Král