O ceně veřejnosti rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování v průběhu března. Slavnostní předání cen se uskuteční v dubnu v Červeném kostele.

Lidé mohou navrhovat své kandidáty za výjimečný kulturní počin v oblasti hudby, výtvarného umění, divadla, filmu, rozhlasu, televize a literatury.

Novoroční výstup na Helfštýn
Brány Helfštýna se na jeden den otevřou, hrad čeká novoroční výstup

Zvlášť se bude vyhlašovat cena za celoživotní přínos, za výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví, tradiční lidové kultury a ochrany a popularizace kulturních hodnot a dále také loňská novinka - cena za podporu v oblasti kultury. Udělena bude i cena veřejnosti.

Nominace přijímá úřad do 31. prosince na adrese Olomoucký kraj, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, Olomouc.

E-mailem je možné návrhy zaslat na posta@olkraj.cz, zájemci mohou také využít datovou schránku nebo přijít osobně na krajskou podatelnu. Vzor nominačního listu a další informace lidé najdou na www.cenykraje.cz