První vyhláška byla vydána v roce 2017. Za tu dobu už si organizátoři zvykli, že když chtějí prodloužit svou akci do pozdních nočních hodin, musejí zastupitele požádat o povolení.

„V žádosti je třeba uvést název akce, termín a místo konání, předpokládaný počet účastníků, význam akce a vymezení doby jejího konání - tedy do kdy žádají o výjimku z doby nočního klidu,“ nastínila právnička města Jana Hrubá.

Připomněla, že se nemůže jednat o žádnou soukromou oslavu - třeba narozenin nebo svatby - ale musí jít o pravidelné, významné a opakující se akce, jako jsou hudební festivaly, pivní slavnosti, velké sportovní události či hodové zábavy. Pořadatelé mohou zasílat žádosti na adresu magistrátu se sídlem v Bratrské ulici 34.

„Ve vyhlášce je už předem schváleno 55 pravidelných akcí - většinou jsou to menší slavnosti v místních částech. I pořadatelé tradičních zábav či oslav ale musejí dát vědět městu, kdy se přesně budou akce konat,“ dodala Jana Hrubá.

Výjimky, schválené zastupiteli, jsou před konáním akce uveřejněny na úřední desce a na webových stránkách magistrátu, kde se s nimi může seznámit každý.

„Občas se stává, že si lidé stěžují, že je třeba hudební produkce pořádaná na Výstavišti v noci rušila, ale pokud má organizátor schválenou výjimku, není to nic proti ničemu. Pokud by ale výjimku vyjednanou neměl, měl by problém, protože by mohlo být rušení nočního klidu řešeno v přestupkovém řízení,“ vysvětlila vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.