Otevřené kostely mají do křesťanských chrámů nalákat širokou veřejnost. Lidé se tak můžou seznámit s křesťanskou kulturou, tradicí a mohou nahlédnout do běžně nepřístupných míst.

Chrámy otevírají své brány různě, většinou okolo šesté hodině večer a v zajímavém programu budou pokračovat zhruba do desíti.

V přerovském kostele svatého Vavřince zájemci od 18 hodin prozkoumají varhany a vyslechnou si i varhanní koncert.

V chrámu svaté Máří Magdalény v Předmostí od 18.30 rozezní kostelní zdi kytarový koncerty, zpěvy Taizé nebo biblické tance.

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje láká od 19.15 na pěvecký sbor Vokál nebo výstavu o období heydrichiády.

V kostele svatého Michala na Šířavě od 19 hodin pak kromě prohlídky kostela zazpívá i schola Boží Bang.

Sbor Jana Blahoslava od 18 hodin pohostí pěveckou skupinu ADD Gospel a nabídne prohlídku kostela nebo čtení Bible. (jah)

Noc kostelů 2019 v pátek 24. května

Přerov

Kostel sv. Vavřince: 18 – 18.30 program pro rodiny s dětmi, 18.30 – 19.30 komentovaná mše, 19.30 – 21.30 prohlídka varhan s ukázkou hry na ně, misijní sestry nabídnou prohlídku kostela formou naučné stezky, 21.30 – 22 hodin varhanní koncert - Martin Kordas, 22 – 22.15 modlitba za město a závěrečné požehnání

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje: 19 – 22 hodin – prohlídka chrámu, výstava, 19.15 – 20 vystoupení pěveckého sboru Vokál

Kaple sv. Jiří: 20 – 22 hodin – možnost prohlídky kaple

Kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí: 18.30 – 22 hodin, 18.30 – 19 hodin prohlídka kostela, věže, kůru, 10 – 19.45 kytarový koncert žáků ZUŠ, 19.45 – 20.30 historie kostela, 20.30 – 21.15 biblické tance, 21.15 – 22 hodin ztišení a zpěvy Taizé

Kostel sv. Michala: 19 – 22 prohlídka kostela, 19.15 – 20.15 koncert dětské scholy Boží Bang

Sbor Jana Blahoslava: 18 – 18.45 pěvecká skupina ADD Gospel, 19 – 20.15 prohlídka kostela, čtení Bible, 20.15 – 20.45 koncert smíšeného pěveckého sboru Vokál, 20.45 – 20.55 prohlídka kostela, 20.55 – 21 hodin závěrečná modlitba

Kostel Českobratrské církve evangelické: 18 hodin zahájení, 18.10 – 18.45 biblický večerníček pro děti i dospělé, 18.45 – 18.55 slovo k výstavě Jany Kolmačkové, 19 – 19.30 vystoupení kytarového souboru žáků ZUŠ B. Kozánka, 19.30 – 20 hodin komentovaná prohlídka a představení evangeliků, 20 – 21 hodin koncert skupiny Šansonika, 21 – 21.30 komentovaná prohlídka, 21.30 – 22 hodin vystoupení pěveckého sboru Vokál, 22 – 22.15 meditace

Penčice

Kostel sv. Petra a Pavla: 18 – 20 hodin – koncert violoncellistky, výstava obrazů Vstoupit v tichu

Kojetín

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 17.30 hodin zahájení Noci kostelů Nechtě zvony znít, 17.35 – 18.55 Nechte maličkých přijít ke mně, 18 – 18.40 Chvalte Hospodina zpěvem, 19 – 19.40 poklady kostela, 20 – 20.55 tóny královského nástroje, 21 – 21.25 Chval, duše má, Hospodina, 21.30 – 21.35 Než půjdeme spát, rač nám požehnat

Kokory

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 18 – 21 hodin – komentovaná prohlídka, vystoupení scholy, přednáška o životě v klášteře, vystoupení dětí

Brodek u Přerova

Kostel Narození sv. Jana Křtitele: 17.30 – 20.30 hodin – mše s výkladem, kostel očima historika

Rokytnice

Kostel sv. Jakuba Staršího: 19 – 22 hodin – Májová pobožnost k Panně Marii, pátrací soutěž v kostele, ochutnávka mešních vín (na faře)

Lipník nad Bečvou

Kostel sv. Jakuba: 18 – 23 hodin – vyzvánění zvonů, mše svatá, prohlídka kostela s výstavou bohoslužebných předmětů, posezení v Meditační zahradě pod nebesy, otevření vyhlídkové věže svatého jakuba

Sbor Knížete Míru: 18 – 22 hodin – komentovaná prohlídka, pěvecký komorní soubor

Hranice

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele: 17.30 mše svatá, 18.30 – 21.30 komentované prohlídky kostela v každou celou hodinu – Jiří Nebeský, možnost rozhovoru s knězem, prezentace práce Charity Hranice v boční kapli, 21.30 závěrečné požehnání přítomnýma celému městu

Kaple sv. Barbory – Kasárna generála Zahálky: 17 – 19 hodin, v 17 hodin povídání o kapli svaté Barbory a vojenských kaplanech, v 18 hodin koncert žesťového kvintetu Vojenské hudby Olomouc.

Drahotuše

Husův sbor: 19 – 19.10 vítání zvonu, slavnostní zahájení, 19.10 – 19.45 Ostrůvek snů, hudební vystoupení dětí soukromého klavírního studia z Drahotuš, 19.45 – 20.00 příběhy k pohlazení, 20.00 – 20.45 večerní koncert, Filmová a hudební hudba, 20.45 – 21 hodin příběhy k pohlazení, 21 – 21.20 na cestu, krátké zamyšlení, modlitba, ukončení programu

Horní Újezd

Kostel Narození Panny Marie: od 19 hodin - povídání a viedoprojekce  o Svatém Hostýně, krátký koncert Lidové školy umění Holešov

Partutovice

Kostel sv. Mikuláše: 16.25 – 20.45 hodin – slavnostní mše, vystoupení dětí, beseda o Ukrajině, komentovaná prohlídka, dílny pro děti, ochutnávka mešního vína a občerstvení

Paršovice

Kostele sv. Markéty: 18 hodin – zahájení, 18.05 – 18.40 vystoupení Scholy - děti z farnosti Paršovice, 18.45 – 19.20 komentovaná prohlídka kostela, 19.30 – 20 hodin vystoupení Pěveckého sboru Parsong pod vedením sbormistra Vladislava Cée, 20.30 – 22 hodin vystoupení Chrámového sboru a Smyčcového tria ZUŠ Hranice, závěrem na varhany zahraje Denisa Görigová, 22 hodin společná modlitba. Během celého večera možnost prohlídky sakristie, kůru, zvonů a věže kostela

Fara: 19 – 21.45 prohlídka farního minimuzea, 19.45 vyprávění účastnic o Mladifestu v Medjugore a dalších akcích farnosti, malé občerstvení.