Letošní rok si připomínáme šest set let od upálení Mistra Jana Husa, výročí zohlednily i některé z církví. Například v kostele Českobratrské církve evangelické se návštěvníci mohou těšit na divadelní představení Jan zvaný Hus.

„Divadlo jednoho herce se v představení snaží postihnout dobu a život Mistra Jana Husa. Herec René Josef bude mít k dispozici pouze tři totemové loutky," prozradil farář Marek Zikmund. Pestrý program doplní prohlídka kostela s komentářem, autorské čtení Marie Henslové nebo koncerty skupin Add Gospel a Vokál.

Na promítání filmu mohou pak zájemci přijít do kostela Církve československé husitské. Ve 20 hodin začne projekce prvního dílu historické trilogie režiséra Jiřího Svobody a scenáristky Evy Kantůrkové Jan Hus. Celá trilogie má televizní premiéru poslední květnový víkend na ČT1.

Ještě před projekcí se koná recitál, ve kterém zazní myšlenky Mistra Jana Husa s hudebním doprovodem.

Program k Noci kostelů připravuje již popáté Římskokatolická farnost v Přerově. Doprovodné akce čekají na návštěvníky v kostele svatého Michala na Šířavě, svatého Vavřince i svaté Maří Magdaleny v Předmostí.

„Lidé se mohou těšit na přednášku o historii kostelů a na koncerty. Je pravda, že například koncerty v kostele navštěvuje až tři sta lidí," potvrdil oblibu obdobných akcí Pavel Hofírek, děkan římskokatolické církve.

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje v Přerově otevře v pátek také své brány, lidem nabídne výstavu Heydrich – konečné řešení pro Pravoslavnou církev.

Poprvé se Noc kostelů konala před deseti lety ve Vídni. Do letošního ročníku se jen v České republice zapojí více než 1100 kostelů. 

Program v jednotlivých kostelech v Přerově

Kostel sv. Vavřince

(otevřeno od 18 do 23 hodin)

18.00 – Vystoupení dětí z církevní školy

18.30 – Komentovaná mše svatá

19.30 – Vystoupení přerovské scholy Boží bang

20.45 – Vystoupení souboru Vokál

21.30 – střípky z historie kostela

22.30 – Eucharistická adorace

Kostel sv. Michala

(otevřeno od 19 do 22 hodin)

19.30 – Varhanní koncert

20.00 – Z historie kostela

21.00 – Čas pro soukromé ztišení

Kostel sv. Maří Magdaleny v Předmostí

(otevřeno od 19 do 22 hodin)

19.00 – Příběh Anežky a Kláry

19.30 – Náš kostel, historie a současnost
20.10 – Svědectví řeholníků

20.40 – Varhanní koncert

21.20 – Ztišení se zpěvy Taizé

Kostel Českobratrské církve evangelické

(otevřeno od 18 do 22 hodin)

18.00 – Úvodní slovo: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí

18.15 – Biblický večerníček pro děti i dospělé

18.45 – Zpívání s kytarou

Představení evangelíků v Přerově: Kdo jsme a oč nám jde

19.00 – Divadlo jednoho herce pro děti i dospělé: Jan zvaný Hus

19.50 – Prohlídka kostela s komentářem

20.15 – Koncert Add Gospel

20.45 – Autorské čtení Marie Henslové

21.20 – Vystoupení pěveckého sboru Vokál

21.50 – Modlitby a zpěvy z Taizé

Sbor Jana Blahoslava Církve československé husitské

(otevřeno od 18 do 22 hodin)

18.00 – Koncert Add Gospel

19.15 – Recitál – myšlenky Mistra Jana Husa s hudebním doprovodem

20.00 – projekce filmu Jan Hus

21.30 – Pobožnost, duchovní zamyšlení

22.00 – Modlitba k ukončení večera

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje

(otevřeno od 19 do 22 hodin)

Prohlídka chrámu s výkladem

Výstava Heydrich – konečné řešení pro Pravoslavnou církev