Přerovský magistrát v současné době eviduje na 3 527 poplatníků.

Někteří z nich mají doma i více psů. Sazby za poplatky jsou rozděleny do několika skupin, záleží, jestli lidé žijí v bytě nebo v rodinném domě.

Více jak o polovinu méně například zaplatí obyvatelé v okrajových částech města.

Každý další pes je o něco dražší

Samostatnou skupinu tvoří senioři. Pokud je penze jejich jediným zdrojem přijmu, mají zákonem stanovenou sazbu 200 korun, za druhého psa pak 300 korun.

Složenky, které majitelům čtyřnohých miláčků dříve připomínaly zaplacení, už magistrát několik let neposílá.

„Máme nový způsob evidence, z technických důvodů nelze složenky dále posílat. Lidé si to musí hlídat, stejně jako jiné poplatky nebo daně," zdůvodňuje Stanislava Bartoníková z oddělení příjmů finančního odboru přerovského magistrátu.

Případné žádosti o prominutí pokuty úřad nepřijímá

Od roku 2005 uděluje neplatičům město finanční sankce, pokuta je ustálena na polovinu plné částky. Pokud například máte trvalé bydliště nahlášené v bytovém domě v Přerově – Předmostí a poplatek nezaplatíte do 31. března, tak místo 1000 korun zaplatíte o 500 korun více.

„Z celého množství máme 2,9% dlužníků," přiznává Stanislava Bartoníková.

Část peněz do útulku a na úklid

V případě, že majitel psa dobrovolně nezaplatí, nastupuje exekuce na bankovní účet. Pokud i tak není nedoplatek uhrazen, případ je předán exekutorovi.

„Náklady jsou pak daleko vyšší," upozorňuje Stanislava Bartoníková.

Poplatek mohou pejskaři vyrovnat na pokladnách magistrátu města v ulici Bratrská nebo na náměstí T.G.Masaryka, převodem na účet, přes SIPO nebo klasicky na poště.

V posledním případě si musí zájemci vyzvednout na magistrátu složenku.

Vybrané peníze z poplatků směřují do rozpočtu města. Zastupitelstvo pak rozhoduje, na jaký úsek půjdou.

„Město má pod sebou útulek, takže se z těchto peněz přispívá na jeho údržbu a chov. Část peněz dostávají i technické služby na úklid města," dodává Stanislava Bartoníková.

Sazba poplatků

Trvalý pobyt v bytovém domě v Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí – za prvního psa 1000 korun, za druhého a každého dalšího psa 1500 korun.

Trvalý pobyt v rodinném domě v Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí – za prvního psa 400 korun, za druhého a každého dalšího psa 600 korun.

Trvalý pobyt v Přerově III-Lověšicích, Přerově IV-Kozlovicích, Přerově V-Dluhonicích, Přerově VI-Újezdci, Přerově VII-Čekyni, Přerově VIII-Henčlově, Přerově IX-Lýskách, Přerově X-Popovicích, Přerově XI-Vinarech, Přerově XII-Žeravicích, Přerově XIII – Penčicích – za prvního psa 300 korun, za druhého a každého dalšího psa 450 korun.

Invalidní, starobní, vdovský/vdovecký nebo sirotčí důchod, který je jediným zdrojem příjmu osoby – za prvního psa 200 korun, za druhého a každého dalšího psa 300 korun.

Autorka: Iva Najdoňovová