Platit za odpad musejí i lidé, kteří mají ve městě či v místní části rekreační stavbu, byt nebo rodinný dům, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

„V tomto případě jsou povinni za každou tuto nemovitost zaplatit 325 korun," připomněla Milena Lanžhotská z odboru ekonomiky přerovského magistrátu.

Lidem, který nestihnou částku zaplatit včas, bude poplatek navýšen o padesát procent sazby, tedy o 325 korun. Na úřadu evidují i nezletilé dlužníky.

„V těchto případech za zaplacení poplatku odpovídají jejich zákonní zástupci," upozornila Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky.

Neplatičům bude nezaplacený poplatek včetně jeho navýšení vyměřen hromadným předpisným seznamem s určením náhradní lhůty splatnosti.

„A pokud nedoplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, bude již vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora," vysvětlila dále.

V případě, že se někdo nachází ve složité finanční situaci a chce se vyhnout exekuci, může si požádat o odklad či rozložení úhrady na splátky – žádost nicméně stojí 400 korun.

Platit musí i cizinci

Poplatky za odpady se dají zaplatit hned několika způsoby – bezhotovostním převodem, na pokladnách přerovského magistrátu, poštovní poukázkou na poště nebo prostřednictvím SIPO.

„Ti, kteří tímto způsobem již poplatek hradí, nemusí sledovat splatnost poplatku," dodala Eva Řezáčová.

Poplatky za komunální odpad si musí hlídat všichni lidé s trvalým pobytem v Přerově.

Poplatky se týkají i cizinců s povolením k pobytu i těch, kteří se na území města zdržují více jak devadesát dní.