„Od 1. ledna roku 2012 vstoupí v platnost nová právní úprava, podle níž bude výkon veřejné služby povinný pro všechny uchazeče o zaměstnání, kteří budou v evidenci příslušného Úřadu práce déle než dva měsíce,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Dušan Hluzín. (TOP 09).

Ten vítá, že budou lidé bez zaměstnání pracovat pro tělovýchovnou jednotu.

„Spartak má převážnou část svých pozemků ve výpůjčce od města Přerova. Veřejná služba by probíhala právě v oblasti údržby těchto pozemků. Počítáme s tím, že by tuto práci vykonávalo až osm lidí,“ řekl náměstek.

Přerovský Úřad práce eviduje v současné době kolem sedmi a půl tisíce nezaměstnaných, z toho necelých tři tisíce uchazečů má trvalé bydliště v Přerově.

„Dá se tedy předpokládat, že okruh vykonavatelů veřejné služby se od příštího roku výrazně rozšíří,“ zmínila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Buď práce pro město, nebo konec dávek

Kvůli nové právní úpravě město vítá každou další aktivitu subjektů, které mají zájem spolupracovat při organizování institutu veřejné služby. V současné době má přerovský magistrát uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti veřejné služby s 25 subjekty.

„Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Zatím máme tu zkušenost, že dlouhodobě nezaměstnaní nemají příliš zájem provádět veřejnou službu, i když pro ně máme podmínky,“ řekl jednatel Technických služeb města Přerova a radní Václav Zatloukal (ČSSD).

Podle náměstka Hluzína si budou muset nezaměstnaní vybrat – buď budou pracovat ve prospěch města, nebo přijdou o příjmy od státu.

„Pokud lidé tuto formu práce odmítnou, přijdou nejen o sociální dávky, ale stát za ně rovněž nebude platit ani sociální a zdravotní pojištění,“ zdůraznil náměstek Hluzín.