Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal Přerovu za čtyři miliony korun dva pozemky, díky nimž může město uskutečnit své investiční plány.

„Na jednom z pozemků stojí stavba, kterou využívalo Krajské státní zastupitelství. Druhý tvoří funkční celek s touto budovou. Převodem došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm stojící. Odkoupením obou pozemků může město uskutečnit své záměry,“ nastínil Andrej Bančanský z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Zchátralý objekt v posledních desetiletích několikrát měnil vlastníka - v padesátých letech zde sídlila projektová firma, později vojenský soud. Po roce 1989 spadla budova do klína ministerstvu spravedlnosti a mělo zde být sídlo Krajského státního zastupitelství.

Přerov ji získal v roce 2009 bezúplatně do svého majetku, ale nové využití se pro ni dlouho nepodařilo najít.

Nyní má zájem odkoupit budovu za bezmála deset milionů korun společnost, která ji chce zrekonstruovat a přestavět na dům s byty, obchůdky a přilehlým parkovištěm.

Menších bytů bude na pět desítek, parkoviště má mít kapacitu třicet míst. Vzhled budovy se po rekonstrukci razantně změní - přibudou balkony a dojde i k výměně oken a střechy.

„Během letošního roku bychom chtěli dokončit odkup budovy i s pozemky a v současné době už se rozbíhají přípravné práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Předpokládáme, že stavbu zahájíme v roce 2020,“ nastínil Pavel Kostřica, jednatel společnosti Byty Čechova.

Přerované jsou rádi, že z centra zmizí další brownfield. Město objekt získalo bezúplatně do svého majetku už v roce 2009, radnice se ale v darovací smlouvě se státem zavázala, že do roku 2019 provede jeho rekonstrukci a nejméně po dobu desíti let nemovitost využije pro výkon veřejné správy. Protože město svůj závazek z let minulých nesplnilo, musí zaplatit státu smluvní pokutu 7 milionů 850 tisíc korun.

„Konečně jsme se dočkali toho, že můžeme prodat. Nikdo by totiž nekoupil budovu na cizím pozemku. Fandím tomu, aby firma dokázala objekt zrekonstruovat - třeba tak, jako se to podařilo v případě bývalé porodnice,“ uzavřel náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).