Přestože na předražení stavby delší dobu upozorňovali přerovští opoziční zastupitelé, Nejvyšší kontrolní úřad žádné pochybení nezjistil.

Do nového domova pro seniory se začali stěhovat první obyvatelé na podzim loňského roku. Ještě před slavnostní kolaudací ale začaly sílit hlasy, že se staví nejdražší zařízení svého typu v republice a stavba se zbytečně prodražuje.

Prvotní náklady se odhadovaly na 139 milionů korun, loni v létě už se objem této investice vyšplhal na 167 milionů a podle posledních informací přišlo přebudování bývalé základní školy na moderní domov pro seniory na 189 milionů.

„Nejvyšší kontrolní úřad prováděl šetření od konce května do poloviny července. Celkové náklady na stavbu dosáhly částky 189 milionů korun, z toho téměř 100 milionů přispělo ministerstvo práce a sociálních věcí,“ informovala Ivana Veselá z kanceláře přerovského primátora.

Podle ní se kontrola zaměřila na veškeré postupy při realizaci stavby, a to od přípravných prací, přes výběrová řízení a uzavírání smluv, až po samotné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

„Kontroloři získali poměrně přesný obrázek, jak jsme s finančními prostředky nakládali a zda jsme postupovali v souladu s podmínkami dotace. Ze závěrečného protokolu vyplývá, že jsme finance použili ke sjednanému účelu a nedošlo k porušení zákona,“ řekla.

Město podalo ke třem bodům námitku. „S některými závěry kontrolní skupiny jsme se neztotožnili. Tyto věci jsme podrobně okomentovali a poskytli Nejvyššímu kontrolnímu úřadu doplnění,“ dodala.

Jak uvedl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS), nejsou kontroly nakládání se státními dotacemi ničím neobvyklým. „Stát si investice hlídá, podobných šetření jsme už v minulosti měli několik,“ podotkl.

Překvapený závěry Nejvyššího kontrolního úřadu není ani zastupitel Richard Šlechta ze strany Společně pro Přerov, který na prodražení stavby Domova pro seniory spolu s ostatními opozičními politiky upozorňoval.

„Máme tu stále nejdražší domov pro seniory v republice v přepočtu na jedno lůžko. Očekával jsem ale, že šetření nic konkrétního nezjistí,“ uzavřel Šlechta.