Nevidomí se dosud s pomocí tohoto zařízení mohli lépe pohybovat pouze na vlakovém nádraží nebo na poště.

Jeden majáček se nachází i při vstupu do sídla přerovské pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) v Čechově ulici.

Za koupi majáčků zaplatí přerovský magistrát na 120 tisíc, přičemž pořízení jednoho přijde na 9,9 tisíc korun.

„Reagovali jsme na podnět od našich klientů z Přerova, kteří nás upozornili na složitou situaci v ulicích města. Požádali jsme proto magistrát o příspěvek na zakoupení majáčků a město nám vyhovělo dokonce ve větším rozsahu, než jsme očekávali,“ vysvětlil ředitel Jan Příborský z olomoucké organizace Tyflocentrum, která se na přerovské radní obrátila se žádostí o pomoc.

Podle jeho slov fungují majáčky na bázi vysílačky. „Nevidomý vlastní vysílačku a s její pomocí se orientační hlasové majáčky aktivují a sdělí uživateli místo, které hledá,“ popsal princip Příborský.

Majáčky jsou umístěny zpravidla nad vchodem do budovy. Nejen že pomáhají nevidomým najít hlasem vchod, ale s pomocí doplňkových hlasových frází mu poskytnou také informace o orientační situaci uvnitř objektu.

„Na pořízení dálkového ovladače přispívá nevidomým odbor sociálních dávek, a to konkrétně oddělení pro staré a zdravotně postižené občany, až do výše sta procent z pořizovací ceny,“ upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle jeho slov budou hlasové majáčky v Přerově umístěny na devíti budovách. „Objeví se na sídle magistrátu na náměstí T. G. Masaryka, dále pak na objektu Městské policie, na budovách odboru dopravy a správního odboru.

Nové majáčky budou instalovány i u vchodů do budov úřadu v Blahoslavově, Bratrské a Smetanově ulici,“ vyjmenoval mluvčí magistrátu. Další majáčky přibudou i na matrice na Horním náměstí, v INFO centru, v Městském informačním centru v Kratochvílově ulici a na knihovně v ulici Velká Dlážka.

Instalace hlasových majáčků na budovách magistrátu pomůže podle Přidala zrakově hendikepovaným k větší samostatnosti při vyřizování úředních záležitostí.

A právě na komplikovaný pohyb po městě a při vyřizování záležitostí si zrakově postižení v Přerově nejvíce stěžují.

„Například v Olomouci je hlasových majáčků mnohem více. Nacházejí se i v tramvajích a autobusech, takže se můžeme v terénu snadno zorientovat. V Přerově nám ale něco takového chybí. Jeden majáček je na poště, druhý na nádraží a třetí na sídle naší pobočky. Pro nás jsou ale potřebné hlavně kvůli snadné identifikaci místa. Největší problémy máme u vchodů do řadových budov, “ vysvětlil předseda přerovské pobočky SONS Marek Šimíček, který je sám zcela nevidomý.