Podrobné informace o těchto savcích z řádu letounů se mohli dozvědět školáci, kteří v úterý zavítali do budovy Ornis Muzea Komenského v Přerově. Odborný výklad si děti vyslechly u příležitosti mezinárodního dne zvířat.

Kromě zajímavých postřehů o nočním savci, který v mnoha z nás neoprávněně vzbuzuje spíše odpor, si mohli přítomní na netopýra i sami sáhnout.

„Kontakt se živým zvířetem většinou děti zbaví předsudků a pro poznání je velmi důležitý. Zejména v době, kdy ztrácejí kontakt s přírodou a učitelky se často nestačí divit, když na hodině výtvarné výchovy namalují třeba fialovou krávu, protože ji tak znají z reklam,“ vysvětlila význam akce Tereza Pacovská z Ornisu, která je pracovnicí záchranné stanice pro handicapované živočichy v Přerově.

Na výklad o netopýrech dorazily nejen děti z přerovských základních škol, ale i ze vzdálenějších míst – Napajedel nebo ze Šternberku.

„Zrovna tento týden se budou o netopýrech učit, takže na to máme vymezenou hodinu. Běžně se na takovou akci nedostaneme,“ vysvětlil učitel Libor Roudný ze Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku.

Podle něj je přínosem, že mají žáci kontakt se živým tvorem a neznají jen jeho obrázek z učebnic.

„Dozvěděli jsme se tu spoustu nových věcí, třeba jak dlouho netopýři žijí,“ pochvaloval si jeden z žáků David Sojka ze šternberské základní školy. Kromě besedy s odborníky si děti prohlédly i stálou expozici Ptáci České republiky a sezónní výstavu o mokřadech.