Město odpověď na správní žalobu od olomouckého soudu dočtvrtka 16. sprna nedostalo, stejně tak čeká přerovský zastupitel Michal Chromec na vyjádření ke své stížnosti k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Hodnocení postupu kraje vedoucí k transformaci bývalých tří okresních nemocnic ale už má v ruce přerovský zastupitel Josef Nekl. Verdikt ostravského krajského zastupitelství zní: Ze strany kraje byl porušen zákon. Stejnou odezvu na své podněty očekávají také vedení Magistrátu města Přerova a zastupitel Michal Chromec.

Verdikt: Kraj porušil zákon

„Podnět jsem podal jako občan ke Krajskému zastupitelství v Ostravě. Týkal se navyšování majetku akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje. Jde o vklad ve výši čtyři sta milionů korun, ke kterému má dojít zapsáním majetku nemocnic v Přerově, Prostějově a Šternberku. Z krajského zastupitelství jsem dostal odpověď, že se ztotožňuje s mými právními závěry, a proto doporučuje Rejstříkovému soudu v Ostravě nenavyšovat jmění akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje. V tomto případě totiž kraj pochybil tím, že porušil obchodní zákon,“ vysvětlil přerovský a krajský zastupitel Josef Nekl (KSČM).

Podle něho to prakticky znamená, že založená Nemocnice Olomouckého kraje, do níž byla vložena tři nemocniční zařízení, nemá kapitál. Podle přerovského zastupitele a zároveň lékaře Michala Chromce (Přerovská koalice) se tak nabízí otázka, zda se Středomoravská nemocniční společnost, která oficiálně provozuje od července tři někdejší okresní nemocnice včetně přerovské, vůbec může ucházet o smlouvu se zdravotními pojišťovnami. „To přece není možné, když společnost nemůže z hlediska právního disponovat s tímto majetkem,“ sdělil zastupitel Chromec.

Kraj se odvolal

Kraj se však proti tomuto rozhodnutí odvolal. „Stejným způsobem bylo zapsáno do obchodních rejstříků asi osm nebo devět nemocnic v naší republice. Nechápu, proč by měl platit pro každý kraj jiný zákon. Jestliže v Jihomoravském, Jihočeském a Středočeském kraji toto rejstříkový soud přijal, tak nechápu, proč by to ostravský soud nepřijal. Přece u nás neplatí dvojí zákon,“ řekl vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje Václav Rýznar. Podle jeho vyjádření podal Krajský úřad odvolání a nyní čeká, jak rozhodne vrchní soud. „Případně jsme připraveni obrátit se i k ústavnímu soudu,“ dodal Rýznar.

Na jeho slova reaguje Michal Chromec: „Dosud však vklad nebyl zapsán a podle toho by se měl kraj chovat. Měl by až do rozhodnutí soudu odvolat všechny své kroky, což je v právním státě obvyklé,“ podotkl přerovský zastupitel.

Je výběrové řízení neplatné?

Prostějovská senátorka Božena Sekaninová tvrdí, že celé výběrové řízení na pronájem tří nemocnic v kraji je neplatné. „Představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje vypsalo veřejnou obchodní soutěž na pronájem podniku se zapsaným jměním čtyři sta čtyři milionů korun na dobu 15 až 20 let. To však není v souladu s právem, protože do dnešního dne nebyl tento vklad učiněn, neboť majetek spravovaný příspěvkovými organizacemi, v tomto případě nemocnicemi, není možné kvalifikovat jako podnik, jak učinil kraj,“ vysvětlila senátorka Sekaninová.

Podle ní otázkou také zůstává, jak Úřad pro hospodářskou soutěž posoudí skutečnost, že se zásadně změnily v průběhu výběrového řízení podmínky. „Konkrétně se jedná o to, že kraj sdělil všem uchazečům v informačním memorandu, že nájem nemovitostí, který budou hradit, je 80 až 85 milionů. To mnohé z nich odradilo. Jaké bylo překvapení, když po ukončení výběrového řízení bylo zveřejněno, že to bude pouze 25 milionů,“ říká Sekaninová. Jak uvedl Martin Pecina, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, otázka, zda byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázkách, se teď šetří. „Věc je ve správním řízení,“ informoval.

Náměstek hejtmana Ladislav Kavřík však tvrdí, že výběrové řízení na pronájem nemocnic proběhlo v pořádku, a nevidí důvod, proč jej rušit. „Na výběrové řízení jsme si najali renomovanou firmu a z naší strany nedošlo k žádným pochybením. Víme o některých podnětech regionálních politiků, kteří mají připomínky k transformaci nemocnic. Tím se však zabývá advokátní kancelář, s níž spolupracujeme,“ řekl náměstek Kavřík.

Obavy z monopolu

Navíc podle senátorky Sekaninové a doktora Chromce hrozí, že pronajmutím tří nemocnic Středomoravské nemocniční, kterou vlastní třinecká firma Agel, dojde k monopolnímu postavení v oblasti zdravotnictví na střední a severní Moravě.

„V důsledku tohoto spojení dojde k narušení přirozeného tržního prostředí v oblasti poskytování standardní lůžkové péče a k ohrožení existence dalších zdravotnických zařízení, která nejsou svou ekonomickou silou schopna konkurovat vznikajícím víceúrovňovým řetězcům,“ míní Božena Sekaninová.

I touto stížností se teď zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Podle jeho předsedy Martina Peciny je však nepravděpodobné, že by dlouhodobý pronájem nemocnic nebyl povolen. „Lze těžko očekávat, že jej zakážeme, ale v tuto chvíli nemáme ještě všechny potřebné dokumenty,“ řekl Pecina.

Transformace nemocnic

Olomoucký kraj zahájil kroky k založení akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje. Představenstvo této společnosti vypsalo veřejnou obchodní soutěž na pronájem tří nemocnic v kraji. Jeho podmínky schválila rada Olomouckého kraje V rámci transformace došlo k vložení tří okresních nemocnic v Olomouckém kraji, přerovské, prostějovské a šternberské, do akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje.

Výběrová komise vybrala jediného zájemce, který splnil kritéria, a to třineckou akciovou společnost Agel. Ta založila dceřinou společnost Středomoravskou nemocniční. Doba nájmu byla vypsaná na 20 let. Dne 1. července získává tři nemocnice do nájmu akciová společnost Středomoravská nemocniční.