„Nové přístroje jsou součástí celkového vybavení našeho oddělení, které se stará o těžce nemocné pacienty s respiračním selháním, napojené na umělou plicní ventilaci. Monitorace nám umožňuje bezprostředně reagovat na případné změny či poruchy životních funkcí,“ řekl primář ARO přerovské nemocnice Petr Dušek s tím, že monitor vitálních funkcí s vysokou přesností měří, zobrazuje, zpracovává i zaznamenává biometrická data pacientů.

Monitor životních funkcí je zařízení sloužící ke sledování zdravotního stavu pacienta, a to za využití senzorů. Monitor je vybaven například senzory pro měření EKG, EEG, senzorem okysličení krve, senzorem pro měření teploty, invazivní měření krevního tlaku a dalšími. Model, který nově získalo oddělení DIP, přitom nabízí multifunkční využití pro kriticky nemocné pacienty.

Jednotku dlouhodobé intenzivní péče otevřela přerovská nemocnice v říjnu roku 2011, kdy nabídla tento druh péče jako teprve druhá nemocnice v Olomouckém kraji.

Dlouhodobá intenzivní péče je určena pro pacienty, kteří překonali kritický stav, ale vyžadují nadále dlouhodobou intenzivní lékařskou a ošetřovatelskou péči včetně přístrojové podpory a intenzivní rehabilitace.