Na oslavách stého jubilea, kterých se zúčastnili zástupci vedení nemocnice, kraje a města, se vzpomínalo. Na ty, kteří měli odvahu a sílu stát u zrodu něčeho výjimečného.

„Přerov vlastní nemocnici neměl. Hanácká župa lékařská tedy intervenovala u Zemského sněmu a v roce 1904 bylo rozhodnuto o jejím zbudování," vrátil se do minulosti Jan Novák, jeden ze služebně nejstarších zaměstnanců.

Přerovští konšelé ale čekali na příhodnější chvíli pro stavbu nemocničního zařízení, a tou se staly oslavy šedesáti let panování císaře Františka Josefa I. Díky tomuto významnému jubileu se vídeňský dvůr rozhodl stavbu financovat z padesáti procent.

„Můžeme tedy hovořit o první evropské dotaci a grantu," poznamenal s nadsázkou. Zajímavostí podle něj bylo, že přerovskou nemocnici stavěla hranická firma.

„To, co se osm let jen plánovalo, bylo nakonec postaveno za pouhé dva roky. Celá nemocnice stála 1 milion 215 tisíc 818 korun," upřesnil.

Ředitel nemocnice Tomáš Uvízl připomněl dvě významné osobnosti – starostu Přerova Františka Troppera, za jehož éry nastal největší rozmach města, a pak jeho pokračovatele Donáta Tichého.

„Naši předkové ukázali vysokou prozíravost a nadhled. Starostou, který stavbu nemocnice prosazoval, byl František Tropper. Za jeho éry se postavila elektrárna, plovárna, ale prováděly se i úpravy v parku Michalov. Bylo to bouřlivé období města. Starostou, který ale nemocnici otevíral, byl Donát Tichý. Jména těchto dvou osobností by neměla upadnout v zapomnění," do­dal.

Den otevřených dveří

Nejen exkurzí do minulosti ale hlavně prohlídkou toho, co se podařilo v současnosti, se ale v pondělí ubíraly oslavy stoletého výročí. Jejich součástí byl i den otevřených dveří, během něhož si mohli návštěvníci prohlédnout celý areál – mimo jiné i nově opravený pavilon chirurgických o­borů.

„Postupně jsme provedli rekonstrukci všech pět pater, na kterých se oddělení urologie, traumatologie, ortopedie a chirurgie změnila k nepoznání," řekl Tomáš Uvízl.

Rekonstrukcí lůžkové části pavilonu operačních oborů došlo ke zcela novému prostorovému uspořádání, díky němuž má každý pokoj sociální zázemí, přizpůsobené i pro imobilní pacienty.

Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, novým nábytkem a polohovatelnými lůžky. Zvýšený komfort čeká pacienty i v podobě internetového připojení a televize.

Nové uspořádání umožnilo rozšířit počet nadstandardních pokojů, o které je čím dál větší zájem. Celkem jich bylo zbudováno 14. Kompletní rekonstrukcí prošly i vyšetřovny a pracovny lékařů a sester.