Cílem bylo odstranit rizika ve výtazích a uvést jejich technický stav do souladu se současnou legislativou. Investice si vyžádala více než pět milionů korun.

„V letošním roce bylo naplánováno zrekonstruovat výtahy ve třech pavilonech tak, aby v každém z využívaných lůžkových objektů byl alespoň jeden výtah modernizovaný. V pavilonu interních oborů šlo o dva výtahy, v pavilonu chirurgickém a v Léčebně dlouhodobě nemocných bylo rekonstruováno po jednom výtahu,“ upřesnil ředitel nemocnice Roman Gavanda.

Podle jeho slov práce probíhaly postupně během prvního pololetí, a to bez omezení provozu v objektech.

„Provoz nemocnice byl částečně narušen pouze při bouracích pracích, a to působením hluku a zvýšené prašnosti. Tyto nepříjemné doprovodné jevy nebyly trvalé, jejich zvládnutí však vyžadovalo maximální míru operativní spolupráce,“ dodal Gavanda.