Provozní doba call centra je ráno od 7.00 do 11.30 a odpoledne od 12.00 do 15.30. Linku lze využívat k objednání do dané ambulance, k dotazům, k přípravě na vyšetření nebo k informacím o ordinační době. Cílem novinky je snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků na jednotlivých ambulancích a zvýšení kvality poskytované péče.

„Počty pacientů v ambulancích se trvale zvyšují, chceme proto reagovat i zahájením provozu call centra, abychom udrželi naše služby na vysoké úrovni. Důležité je, že se na naše call centrum mohou naši pacienti a klienti obrátit a poradit se o službách či zdravotních problémech, se kterými jim v nemocnici chceme a můžeme pomoci,“ uvedla Bronislava Budínová, hlavní sestra z nemocnice v Přerově.

Díky nové službě stačí znát jen jediné telefonní číslo, odpadá tak nutnost hledat kontakty na jednotlivá pracoviště.

Kontakt na přerovské call centrum: 581 271 271.