„Všem zájemcům zdarma nabízíme základní screeningové vyšetření, na jehož základě posoudíme riziko onemocnění ledvin. Vyšetříme moč a změříme krevní tlak,“ říká primářka oddělení hemodialýzy Iva Nikorjaková. Velkou výhodou pro všechny zájemce je to, že výsledky se dozví na místě. „Vyskytne-li se u někoho zdravotní problém, bude jej moci konzultovat s lékaři z oddělení hemodialýzy,“ doplnila primářka.

V Česku trpí nemocemi ledvin přes deset procent obyvatel. Není-li problém zachycen včas, může dojít v krajním případě až k selhání ledvin. Pak je nutná transplantace nebo dialýza. Akce probíhá v rámci Světového dne ledvin, který každoročně připadá na druhý březnový čtvrtek. V Přerově bude součástí programu i prohlídka přístrojů na nefrologické ambulanci a oddělení hemodialýzy. Ambulance bude otevřená od 8 do 18 hodin. Lidé ji najdou v pavilonu LDN. (pakk)